Skip to Content

Start werken aanleg fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

De Provincie Oost-Vlaanderen start begin januari met de aanleg van de fietssnelweg tussen de Wauterstraat in Kaprijke en de dorpskern van Bassevelde. Dit stuk van 2,5 km fietssnelweg is het laatste ontbrekende deeltraject van de fietssnelweg F423 Zelzate-Eeklo, gelegen op de oude bedding van de voormalige spoorweg OL55A.

"Ik ben blij dat de voltooiing van de fietssnelweg tussen Eeklo en Zelzate eindelijk dichterbij komt. Fietsers kunnen zich via de F423 veilig, comfortabel en snel verplaatsen tussen het Meetjesland en het Gentse Havengebied, op weg naar school of het werk. Door deze belangrijke missing link weg te werken, hopen we om nog meer mensen in de regio voor de fiets te doen kiezen!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De F423 loopt voor een groot deel dwars door landbouwgebied. Daarom zullen tussen de Wauterstraat en de dorpskern van Bassevelde veeroosters worden ingewerkt. Die werden elders in Kaprijke ook al met succes toegepast op de F423. De roosters zorgen ervoor dat vee enkel op bepaalde plaatsen de fietssnelweg kan oversteken. Anderzijds worden gebruikers van de fietssnelweg door de veeroosters attent gemaakt op de aanwezigheid van vee. Ze kunnen de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen en hun snelheid aanpassen. Zo wordt bij de inrichting van de fietssnelweg rekening gehouden met het landbouwkarakter van de omgeving.

Voor de fietsers wordt er in dit project ook een rustplek met schuilhut voorzien aan de rand van Bassevelde.

Na de afwerking van de werken in Kaprijke en Assenede is het traject van de F423 volledig befietsbaar, maar zijn er wel nog twee knelpunten waarover het studiewerk op dit moment lopende is:

  1. de verwezenlijking van een veilige, conflictloze oversteek van de E34 in Kaprijke, waarvoor een fietstunnel wordt voorzien;
  2. de aansluiting tussen deze fietssnelweg F423 in Zelzate met de F40 in het Gentse havengebied en met de F424 langs spoorlijn L55 naar Zeeuws-Vlaanderen (Sas van Gent, Terneuzen). De studie start in 2022.  

"Als bestuur van Kaprijke zijn we hard aan het inzetten om ook het knelpunt t.h.v. de E34 zo snel als mogelijk weg te werken om zo op termijn tot een nog veiliger fietssnelweg te komen"

schepen Hendrik Van de Veere, gemeente Kaprijke

Op die manier ontstaat er over een afstand van meer dan 20 km een volledige fietssnelwegverbinding tussen Zelzate en Eeklo en de gemeenten en dorpen daartussen. De F423 maakt deel uit van het netwerk van fietssnelwegen dat de Provincie Oost-Vlaanderen versneld realiseert in samenwerking met de gemeentebesturen Kaprijke en Assenede, de Vlaamse overheid en andere partners zoals de NMBS (eigenaar oude spoorbedding) en Infrabel. Door de inrichting van de fietssnelwegen, fietst jong en oud vlot, veilig en zorgeloos naar het werk, school, winkel en in de vrije tijd.

"Meer dan 20 jaar zijn we in Assenede bezig met de uitbouw van deze  fietssnelweg. We zijn dan ook bijzonder blij dat de missing link tussen het dorp van Bassevelde en de Wauterstraat in Kaprijke eindelijk kan uitgevoerd worden. Symbolisch wordt hierbij de waterloop op de grens met Kaprijke overbrugd en kan onze schoolgaande jeugd nu veiliger van en naar Eeklo fietsen. Het is een win-win ook voor sporters en toerisme."

schepen Alex Meulebroeck, bevoegd voor Openbare Werken, Assenede

   

De werken in Kaprijke en Assenede worden uitgevoerd door aannemer Van Robays nv uit Zulte en zullen 130 werkdagen in beslag nemen. Ze starten in de week van 10 januari 2022. 

De totale kostprijs bedraagt 904 890,56 EUR (incl. BTW). De Vlaamse overheid subsidieert hierin 50%. De gemeenten Kaprijke en Assenede sloten voor het gebruik van deze oude spoorbedding de nodige overeenkomsten met NMBS, en worden na realisatie eigenaar en beheerder van de fietssnelweg.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent