Skip to Content

Start werken aanleg fietssnelweg F421 Ronse

Vandaag, woensdag 28 oktober 2020, gaan de werken aan fietssnelweg F421 in Ronse vanaf de Engelsenlaan tot de grens met Rozenaken, officieel van start. De F421 doorkruist Ronse van Oost naar West en vormt een veilige aanvoerroute naar het station, het centrum, de bedrijvenzone Pont West en verderop ook richting Avelgem, Kluisbergen en Geraardsbergen. Deze fietssnelweg sluit bovendien aan op drie andere fietssnelwegen, namelijk de F45 (Gent-Oudenaarde-Kortrijk), de F416 (Denderleeuw-Geraardsbergen) en de F418 (Zottegem-Geraardsbergen).  

Het deeltraject tussen de Engelsenlaan en de grens met Rozenaken, waaraan de werken nu starten, volgt het tracé van de oude spoorweg en omvat maar liefst 2 170 meter. De fietssnelweg zal een breedte van vier meter hebben. Op kruispunten worden verkeersplateau’s aangelegd zodat fietsers op de fietssnelweg veilig en comfortabel kunnen doorfietsen. Halverwege het tracé wordt een rustzone met picknickbanken en fietsenstalling ingericht. Over de volledige lengte van de fietssnelweg komt er openbare verlichting.

EuroVelo5-fietsroute

Fietssnelweg F421 zal ook deel uitmaken van de bijna 4 000 km lange EuroVelo5-fietsroute die je van London naar de Zuid-Italiaanse stad Brindisi leidt. Deze fietsroute zal de stad Ronse doorkruisen en de aanleg ervan zal de komende jaren gerealiseerd worden. De werken aan de F421 worden daarom mee mogelijk gemaakt door financiering via het Interreg-project ‘Eurocyclo’. Dat project wil fietstoerisme in de ruime grensstreek Vlaanderen – Wallonië – Noord-Frankrijk promoten. Daarnaast behoort het tracé tussen Ronse en Geraardsbergen ook tot het Waalse Ravel-netwerk (Ligne 86) van toeristische fietsroutes. Hierbij zal Service Publique de Wallonie de vervolgtrajecten op Waals grondgebied voor zijn rekening nemen. De bewegwijzering wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. 

Voor de werken die vandaag beginnen, investeert Provincie Oost-Vlaanderen ruim 770 000 EUR. 193 000 EUR wordt gesubsidieerd door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid en 362 500 EUR door het Europese Interreg-project ‘Eurocyclo’.

"Deze stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om de bevolking te stimuleren vaker de fiets te nemen, zowel voor dagelijkse verplaatsingen als voor ontspannende tochten in het mooie Picardische Wallonië en de streek van de Vlaamse Ardennen. De F421 belooft alvast een bruisende fietssnelweg te worden!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

 

Planning

Op 9 november starten de werken ter hoogte van het kruispunt met de Engelsenlaan. Tot eind november zal de Engelsenlaan daarom niet toegankelijk zijn vanaf de Doorniksesteenweg. Er wordt een omleiding voorzien.

Dit najaar starten ook al de voorbereidende werken aan de fietsweg zelf. Tegen de lente kan de eerste laag asfalt aangelegd worden.

In het voorjaar worden de verschillende kruispunten (Klijpestraat, Paillartcamp, Delplanquettestraat) gefaseerd aangepakt zodat de doorgang steeds verzekerd blijft.

Bij de planopmaak werden verschillende omwonenden gecontacteerd. Zij krijgen ook nu een brief met bijkomende info en worden doorheen de werken verder op de hoogte gehouden.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent