Start nieuwe fase in aanbestedingsprocedure Nieuwe Provinciehuis op site Leopoldskazerne

Vrijdag 9 juni 2017 — Binnenkort start een nieuwe fase in de aanbestedingsprocedure voor het Nieuwe Provinciehuis op de site van de Leopoldskazerne in Gent: de gunningsfase.

Na een selectiefase en twee dialoogfasen zijn er van de zes geselecteerde kandidaten nog twee deelnemers over die mogen deelnemen aan deze laatste fase. In de gunningsfase wordt een definitief bestek ter beschikking gesteld aan de deelnemers voor het opmaken van een eindofferte.

Definitief bestek

Dat definitief bestek wordt in juni aan de deputatie en de provincieraad voorgelegd en omvat een uitgebreide projectdefinitie met o.a. ambities, het functioneel en technisch programma. De projectdefinitie was er al van bij de start van de procedure, maar is in de loop van de rit verfijnd, verduidelijkt of zeer beperkt gewijzigd waar nodig.

Het bestek omvat ook richtlijnen voor de opmaak van de offerte en de uitvoering.

"Als alles volgens plan verloopt, wordt het bestek begin juli 2017 bezorgd aan de twee deelnemers en zullen de eindoffertes moeten ingediend worden 3 maanden na de publicatie van het RUP ‘Stedelijk Wonen’ in het Belgisch Staatsblad. Na grondige beoordeling van deze eindoffertes zal er eindelijk een ‘winnend’ consortium en ontwerp zijn, kan de opdracht gegund worden en het ontwerp bekend gemaakt."

Gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor patrimonium

 Vanaf dan is het startsein gegeven voor de effectieve realisatie. Het einde van de werken is voorzien midden 2021.

Hilde Bruggeman gedeputeerde voor patrimonium at Provincie Oost-Vlaanderen