Skip to Content

Start aanleg nieuwe fietsweg langs de Dender door de Provincie en de stad Aalst

De Provincie Oost-Vlaanderen startte vorige week met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Dender tussen de Tragel en de Doorsteeklaan in Aalst. Vandaag is hier een missing link in de bovenlokale functionele fietsroute tussen Aalst en Dendermonde. Tegen de zomer 2019 zal het fietspad klaar zijn voor gebruik.

De Tragel is een belangrijke bovenlokale schakel voor woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer. Deze fietsas is onderdeel van een bovenlokale functionele fietsroute (BFF). Ze verbindt de steden Aalst en Dendermonde met elkaar. Dit jaagpad langs de Dender is ook een onderdeel van het provinciaal netwerk langeafstandsfietspaden (LAF).

Voor de Provincie is deze schakel een belangrijke missing link voor de fietsroute tussen Aalst en Dendermonde. De Provincie treedt op als bouwheer voor de aanleg van deze fietsweg langs de Dender. De Provincie investeerde 215 000 EUR (incl. btw) in deze nieuwe fietsinfrastructuur. Het Vlaams gewest zal 50% subsidiëren via het Fietsfonds.

De totale afstand van de nieuwe fietsweg bedraagt 400 meter. De fietsweg zal aangelegd worden op een breedte van 3 meter in asfalt. De stad Aalst zal verlichting voorzien.

Tegen de zomer 2019 zal deze nieuwe fietsweg klaar zijn. Als gevolg van deze realisatie zullen de fietsers in Aalst niet langer een omweg hoeven te maken via de Bergweg en de Doorsteeklaan. In 2020 start de stad Aalst bijkomend de heraanleg van de straat Tragel, vanaf de Bergweg tot aan het viaduct. Een nieuw breed fietspad langs de Dender zal worden aangelegd. Op die manier wordt deze belangrijke bovenlokale functionele fietsroute stap voor stap veiliger en comfortabeler gemaakt.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent