Skip to Content

Stalen fietsbrug werkt missing link op F7 in Deinze weg

Begin maart 2021 gingen de werken aan de fietsbrug over Volhardingslaan in Deinze van start. Deze nieuwe fietsbrug zal voor fietsers en voetgangers een veilig alternatief zijn voor het oversteken van de drukke gewestweg N35 (Volhardingslaan). Een belangrijke missing link op de fietssnelweg F7 van Deinze richting Kortrijk en Gent wordt zo weggewerkt.

De brug over de Volhardingslaan in Deinze is in volle opbouw en ligt momenteel bij staal- en metaalbedrijf Aelterman in de Gentse haven. Gedeputeerde Riet Gillis en burgemeester Jan Vermeulen brengen vandaag, woensdag 17 november, een werkbezoek aan het bedrijf om de fietsbrug - in afwachting van de plaatsing begin 2022 - te bekijken en zicht te krijgen op de verdere planning.

 

Het project op de F7 omvat naast de grote fietsbrug over de Volhardingslaan ook twee kleinere bruggen over de Sint-Hubertusstraat en de Velostraat.

Het ingenieursbureau SBE uit Sint-Niklaas ontwierp de elegante stalen bruggen. De beide borstweringen vormen de constructieve hoofdliggers van de hoofdbrug. Deze centrale brug zal 84 ton wegen en rusten op betonnen landhoofden, gefundeerd op palen. De overspanning van de centrale brug zal 42,55 m zijn en de vrije doorgangshoogte 5,62 m. Op een nacht in april 2022 zal ze worden gemonteerd in twee helften van 42 ton die ter plaatse worden samengelast ter hoogte van een pijler in het midden van de Volhardingslaan. 

De twee kortere brugjes over de Velostraat en de Sint-Hubertusstraat zijn telkens 12,5 m lang, wegen elk 28 ton en worden op hetzelfde tijdstip geplaatst. Leuk detail: Tijdens de ontwerpfase van de brug (2018) was dit de breedste fietsbrug (fietsbreedte 5,5 m) in wording in Europa.

Het project is goed voor 140 ton bruggen met een totale lengte van ruim 500m. Met de verschillende projectpartners Provincie Oost-Vlaanderen, EFRO, AWV, Infrabel en MOW wordt hiervoor bijna 3,5 miljoen EUR voorzien.

"De fietsbrug in Deinze is zowel technisch als organisatorisch een huzarenstukje.  Ik ben blij dat we na het lange voorbereidingstraject en door een goede samenwerking met de verschillende partners de brug hier vandaag samen al even in ‘avant-première’ kunnen bewonderen. Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om jong en oud te stimuleren vaker de fiets te nemen. Ze zijn het dan ook meer dan waard: door hiermee mensen echt op de fiets te krijgen vanaf mei 2022 kunnen we tonnen CO2 besparen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De F7 biedt ook een alternatief aan fietsers voor de N43 (Kortrijkse steenweg). De fietssnelweg loopt immers parallel met de gewestweg vanaf Waregem tot in Gent. De fietssnelweg is een vlot en veilig alternatief tussen Waregem, Zulte, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Gent. De nieuwe fietsinfrastructuur betekent ook goed nieuws voor de bereikbaarheid van het station van Deinze. De fietssnelweg F7 geeft via de nieuwe brug bovendien niet enkel toegang tot het station en de stad, maar biedt in de toekomst ook een veilige en vlotte aansluiting op de fietssnelweg F37 richting het West-Vlaamse Tielt, Roeselare en Ieper.

“Deinze zet al vele jaren in op haar fietsbeleid. De fietsbrug over de Volhardingslaan is een essentieel onderdeel in het fietsroutenetwerk van Deinze en zal het gebruik van de fiets in onze stad alleen maar doen toenemen.”

burgemeester Jan Vermeulen, bevoegd voor Duurzaamheid en Fietsbeleid

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent