Skip to Content

Sporen van bijna duizend jaar oude gracht gevonden rondom Huysmanhoeve in Eeklo

Bij archeologische opgravingen zijn sporen ontdekt van een tweede gracht rondom het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo, vermoedelijk uit de 11de of 12de eeuw. Momenteel is die gracht verborgen onder landbouwgrond en bomen.

"Op luchtfoto’s was eerder al te zien dat op geruime afstand rond de Huysmanhoeve en de bestaande gracht een duidelijke vierkante vorm lag met verkleurde grond. Daaruit groeide het vermoeden dat er nog voor het ontstaan van de eerste gebouwen op de hoeve in de 13de eeuw al een gracht moet gelegen hebben. Die vermoedens zijn nu bevestigd."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme


Archeologen hebben in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen deze week manueel putten geboord op zoek naar de gracht. Daarbij vonden ze inderdaad op 1,5 meter tot 2 meter diepte sporen van een gedempte gracht. Dat kunnen ze afleiden uit het kleur van de grond.

"Lichtbruine grond wijst op ongeroerde grond. In de donkere aarde waarmee de gracht is gevuld, hebben we voorlopig al enkele scherven en een stuk leer gevonden, dat afkomstig kan zijn van een Middeleeuwse schoen. Omdat we ook sporen van planten en zaden vinden, kan het interessant zijn een uitgebreid grondstaal te laten onderzoeken."

Archeoloog Floris Beke die de opgravingen deed


Weten welke zaden en plantenresten er in de grond zitten, helpt om te reconstrueren welke planten, struiken en bomen er in de 11de eeuw rond Eeklo groeiden. Uit die periode bestaat weinig documentatie over Eeklo, laat staat over de vegetatie.

"Omdat Eeklo nauwelijks op schilderijen uit die tijd afgebeeld wordt, weten we bijvoorbeeld niet of hier toen veel bossen stonden of niet. We weten dat de graven van Vlaanderen ooit regelmatig in deze streek kwamen jagen omdat hier veel bos stond, maar wanneer die exact zijn verdwenen, weten we niet."

Floris Beke


Waarom die gracht ooit gegraven is, is voorlopig nog een vraagteken. Het vermoeden bestaat dat op de weide binnen de gracht schapen werden gehouden. Wol was in die tijd vermoedelijk een belangrijke bron van inkomsten voor de streek. Een gracht rond een schapenweide had twee functies: roofdieren weghouden en schapen makkelijk bijeen kunnen drijven voor het scheren.

Het is de bedoeling om op termijn een gedeelte van die tweede gracht rond de Huysmanhoeve opnieuw uit te graven en te vullen met water, zoals de huidige slotgracht rond de hoeve.

Start seizoen

Op 1 april start het nieuwe seizoen in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve met de heropening van het bezoekerscentrum en de cafetaria. De Huysmanhoeve werkt bovendien mee aan de Archeologiedagen. Op 21 mei is er een archeologische activiteit voor gezinnen met jonge kinderen. 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
Luc Feusels Coördinator Plattelandscentrum Meetjesland – Huysmanhoeve
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
Luc Feusels Coördinator Plattelandscentrum Meetjesland – Huysmanhoeve
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent