Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2023

Op vrijdag 5 mei 2023 werd op wijndomein Cruysem de vierentwintigste editie van de Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen (SES) voorgesteld, een publicatie van het Kenniscentrum Economie.

De sociaal-economische situatieschets bestaat zoals steeds uit twee delen. Het eerste deel is meer beschrijvend en gaat specifiek in op een aantal aspecten van de sociaal-economische situatie in Oost-Vlaanderen.

“Dit jaar bevat dit eerste deel vijf hoofdstukken. De publicatie gaat in op het belang van de circulaire en sociale economie, maar biedt ook een kijk op de wijnbouw in onze provincie. Daarnaast zijn er twee nieuwe hoofdstukken die elk jaar up-to-date zullen worden gehouden: een terugblik op de voorbije twee jaar en een vooruitblik voor het lopende jaar en het volgende jaar. Dit moet ons helpen ons beleid scherp te stellen.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Het tweede deel is een statistisch naslagwerk waarbij, in acht hoofdstukken, de belangrijkste sociaal-economische indicatoren worden weergegeven. De tabellen in dit deel zijn zo opgemaakt dat zij over de edities heen vergelijkbaar zijn. Waar nodig worden de gebruikte termen verklaard en geduid. De analyses worden zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd.

De SES is interessant voor beleidsmakers, lokale besturen en geïnteresseerde burgers, maar ook voor ondernemers en investeerders. Zo kunnen ze op basis van de juiste kennis beslissingen nemen of het sociaal-economische klimaat van de provincie opmeten.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er nooit minder werkzoekenden waren om de openstaande vacatures in te vullen: amper 2,5 per aangeboden job.

2021 en 2022 waren recordjaren voor het aantal startende ondernemingen, met 17.500 en 16.000 starters.

Buitenlandse bedrijven plannen voor 727 miljoen EUR aan investeringen in onze provincie, goed voor meer dan 1.300 nieuwe jobs. Voor meer dan 50% zijn deze investeringen gepland in de cleantech, een van de zes clusters die centraal staan in het provinciaal economisch beleid.

Het Oost-Vlaams circulair ecosysteem telt 240 organisaties, goed voor zowat 10.000 banen. De Provincie subsidieert de circulaire economie met niet minder dan 750.000 EUR.

"Het aantal Oost-Vlaamse wijnbouwers is in 3 jaar tijd toegenomen van 21 naar 32. De wijnproductie is meer dan verdubbeld, tot bijna 200.000 liters. We zien dat de vraag naar producten uit eigen streek blijft stijgen. Dit is alvast een positieve evolutie, ook voor onze wijnbouwers. De consument is bereid een hogere prijs te betalen voor wijn van hier, maar dan moet de kwaliteit wel voldoen aan de verwachtingen."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw, Middenstand en EROV

Oost-Vlaanderen telt meer dan 1,5 miljoen inwoners, een toename met bijna 200.000 (ongeveer vijfmaal een stad zoals Deinze) in 20 jaar tijd.

De grootste werkgevers in onze provincie zijn de zakelijke (bedrijfsgerichte) diensten, met 125.000 actieven of een vijfde van het totaal. Zij worden gevolgd door de gezondheidszorg (98.000 actieven, 15% van het totaal). Samen zijn deze sectoren goed voor een op de drie jobs in Oost-Vlaanderen.

UGent en de vier hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) tellen samen 86.000 studenten.

De maritieme trafiek in de North Sea Port steeg tot 73,6 miljoen ton, een record. In de Waaslandhaven groeide de trafiek met 1% tot bijna 120 miljoen ton. Beide havens samen zorgen voor een zevende van de Oost-Vlaamse werkgelegenheid.

De publicatie (92 pagina's) is gratis en kan worden besteld via de gratis infolijn van de Provincie: 0800 94 808 of via info@oost-vlaanderen.be.

De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent en in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

De publicatie kan je ook online raadplegen.

Meer cijfermateriaal, niet enkel over Oost-Vlaanderen maar over alle vijf de Vlaamse provincies, vind je op de website Provincies in Cijfers.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw, Middenstand en EROV
Pascal de Meyer dienst Ondernemen & Innovatie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw, Middenstand en EROV
Pascal de Meyer dienst Ondernemen & Innovatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent