Sint-Petruskerk in Dikkelvenne is tweede pilootkerk in Provincie Oost-Vlaanderen

‘Kerk in het midden’ voor de tweede keer uit de startblokken. Allen aan de slag … met de kerk van Dikkelvenne!

De  Sint-Petruskerk in Dikkelvenne (Gavere) is uit 22 kandidaten gekozen als tweede pilootkerk van het Plattelandplusproject ‘Kerk in het midden’

Binnen dit project begeleiden Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo twee kerkgemeenschappen intensief bij de zoektocht naar mogelijke neven- of herbestemmingen van hun kerk. Dikkelvenne krijgt nu – na de eerste pilootkerk in Wachtebeke-Overslag – de kans om door diepgaande participatie en inspraak een gedragen toekomst uit te denken. De situatie is er representatief en de randvoorwaarden zijn er gunstig. De ervaring uit deze twee trajecten zal gebundeld worden in een algemene leidraad voor de herbestemming van kerken.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “De Provincie en Vormingplus stonden als projectpromotoren voor een verscheurende keuze. Niet minder dan 22 Oost-Vlaamse plattelandskerken stelden zich kandidaat! De selectie was dus zeker niet evident. Uit de shortlist van 5 kerken kon na een gesprek met alle lokale actoren en een plaatsbezoek uiteindelijk toch één parochiekerk gekozen worden.”

De situatie in Gavere is uiterst representatief voor vele (kerk)gemeenschappen in Vlaanderen, waar het dalend aantal en de leeftijd van de bedienaars van de eredienst een grote uitdaging vormen. Door het onverwacht wegvallen van een pastoor kwam in Dikkelvenne de toekomstvisie voor de kerk op de helling te staan en moet het kerkbestuur spoorslags de handen uit de mouwen steken. Losstaand hiervan, zijn in Gavere de meeste voorwaarden goed om via participatie tot een gedragen eindresultaat te komen.

Mevrouw Carine Van der Haegen, voorzitster kerkbestuur Sint-Petrus: “Wij zaten echt in spanning af te wachten en nu we weten dat we gekozen zijn, is dit een geweldige opluchting. Gezien de omstandigheden is het zeer welkom dat dit in Dikkelvenne wordt opgestart en we zullen dan ook met al ons enthousiasme hieraan meewerken.”

Net zoals de eerste pilootkerk zal ook deze lokale situatie bijdragen tot een beter eindresultaat. Het uiteindelijke doel van het project ‘Kerk in het midden’ is een leidraad distilleren uit de ervaringen van de twee pilootkerken van Wachtebeke-Overslag en Dikkelvenne. Daarmee kunnen anderen ook aan de slag in hun zoeken naar een extra of nieuw gebruik (neven- of herbestemming) van hun parochiekerk. Zo zal de ervaring in Dikkelvenne van nut zijn voor heel Vlaanderen.

Meer info op www.kerkinhetmidden.be of kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be

Volg Kerk in het Midden ook op facebook en instagram 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Ergfoed
Bert Van der Veken Kerk in het Midden
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Ergfoed
Bert Van der Veken Kerk in het Midden
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent