Skip to Content

Scheepswerven Baasrode volledig in provinciaal beheer

De toekomst van de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode krijgt verder vorm door de recente ondertekening van enkele overeenkomsten.

Ten eerste wordt de Provincie Oost-Vlaanderen de enige eigenaar van alle gebouwen. Het stadsbestuur van Dendermonde verkocht de meesterwoning en parking aan het provinciebestuur. De Stad blijft wel betrokken voor de restauratie van het interieur en voor de toeristische promotie van de site.

Ten tweede werd er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de vzw School voor Scheepsmodelbouw, die op de site actief is. Deze gespecialiseerde vrijwilligers maken historisch correcte modellen van oude schepen en verrichten hiervoor heel wat onderzoek. Ze worden verder mee betrokken als erfgoedgemeenschap om de site te ontsluiten. De vzw Scheepvaartmuseum wenste niet mee te gaan in de toekomstplannen en zal dus de site moeten verlaten.

Dit nieuwe transparante samenwerkingsmodel is de basis voor de verdere uitbouw van de site. Ondertussen is al een dossier opgestart voor de restauratie van de oude werkplaatsen. De Provincie investeert 328 000 EUR om het dak van de werkplaatsen te restaureren in zijn oorspronkelijke luister, nl. met dakpannen. 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “Het feit dat het provinciebestuur op deze manier investeert in de scheepswerven van Baasrode, toont aan dat we heel erg geloven in het potentieel van deze plek. De scheepswerven zijn een tot de verbeelding sprekende tijdscapsule, waar we de huidige en volgende generaties kunnen warm maken voor het varend erfgoed. Dat we daarin slagen, bewijst recent nog de fel gesmaakte ontvangst van het historische schip Lauranda." 

De provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode zit ook in het project ‘Scheepswerven in Beeld’, dat het verhaal van de binnenvaart en de scheepsbouw in de regio op een actuele manier op deze site aan bezoekers zal vertellen, en de banden met andere sites langs de Schelde zoals Temse en Rupelmonde zal aanhalen.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent