Scheepswerven Baasrode bewaart kennis met nieuw boek van scheepsbouwer Maurice Kaak

De provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode stelde op zaterdag 26 november de nieuwe publicatie 'Binnenschepen en werkboten zoals ze waren' voor. Het boek is het levenswerk van auteur, kenner en vakman Maurice Kaak. Hij is de drijvende kracht achter de School voor Scheepsmodelbouw in Baasrode en voormalig restaurateur van het Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen.

“Oude binnenschepen en werkboten die in de Lage Landen de rivieren, stromen en kust bevoeren spreken tot de verbeelding. Ook op de scheepswerven in Baasrode liepen dergelijke schepen van stapel. De kennis van de verschillende scheepstypes en van de taken waarvoor die werden ingezet, is evenwel heel zeldzaam geworden. Daarom publiceren we de studie van Maurice Kaak. Bovendien verwierf Scheepswerven Baasrode het indrukwekkende archief van Maurice Kaak.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Kenner Kaak

Maurice Kaak is niet aan zijn proefstuk toe. Op jonge leeftijd belandde hij bij de scheepswerf Poschet te Merksem. Hij leerde er het ambacht van scheepstimmerman en  bekwaamde zich in het tekenen van lijnenplannen, constructieplannen, zeilplannen, doorsneden van binnenschepen en werkboten. Het leverde de 92 prachtige tekeningen op die we terugvinden in het nieuwe boek. Daarnaast bezocht hij werven en musea in Vlaanderen, Nederland en Frans-Vlaanderen. 

Voor het eerst in boekvorm

Dit boek brengt voor het eerst een helder geschiedkundig en technisch correct overzicht van maar liefst 92 verschillende binnenschepen en werkboten die van het einde van de 18de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw in Vlaanderen en Nederland op de stromen en rivieren actief waren. Maak kennis met beerotters, gaffelschuiten, palingboten, walenboten, jollen, ponten, bovenschepen van de Dender, Friese wildschieters, doesburgers, escutes, bacôves, schokkers, baquets van Charleroi en zovele types meer. Naast de historische en technische toelichtingen is van elk schip een fraaie en gedetailleerde tekening vervaardigd door Maurice Kaak opgenomen.

Dit boek sluit naadloos aan bij de scheepsterminologie die Maurice Kaak verduidelijkte in zijn publicatie Vlaamse en Brabantse binnenschepen uit de 18de en 19de eeuw. Een monografie van Maurice Kaak over de bovenpleit is uitgegeven door de vzw Ruimschoots en werd tezelfdertijd voorgesteld.

Koop het boek

Het boek ‘Binnenschepen en werkboten zoals ze waren’ is te verkrijgen op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode. Het kan ook worden bezorgd via post na bestelling via telefoon op 052 33 35 00 of via e-mail naar scheepswervenbaasrode@oost-vlaanderen.be.

Het boek telt 191 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd. Kostprijs: 25 EUR.  

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen Scheepswerven Baasrode
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen Scheepswerven Baasrode
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent