Skip to Content

Schaatsverbod in alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen

De Provincie Oost-Vlaanderen benadrukt het schaatsverbod in alle provinciale domeinen. Schaatsen is standaard verboden in de domeinen. Vanuit de provinciale domeinen wijst men er ook op dat het ijs niet dik genoeg is om het te betreden.

De Provincie raadt iedereen met schaatsplannen af om af te zakken naar de provinciale domeinen. De domeinen zijn komend weekend wel open voor het publiek. De geldende coronamaatregelen zijn er nog steeds van kracht.

Het verbod geldt in alle provinciale domeinen van de Provincie Oost-Vlaanderen, waaronder:

  • Puyenbroeck, Wachtebeke
  • De Brielmeersen, Deinze
  • De Gavers, Geraardsbergen
  • De Ster, Sint-Niklaas
  • Het Leen, Eeklo
  • Nieuwdonk, Berlare
  • De Boerekreek, Sint-Jan-in-Eremo

De volledige lijst met domeinen is te raadplegen op de website.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent