Samen met collega-landbouwers het Oost-Vlaamse landschap beheren?

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt initiatieven!

In landbouwgebied vind je heel wat waardevolle landschapselementen. Om deze te behouden, is de inzet van onder meer landbouwers essentieel.

Bouw je graag mee aan het landschap? Zie je de voordelen van samenwerking met andere landbouwers? Twee keer ja? De Provincie steunt graag je initiatief via de subsidie voor landschapsbeheer.

Voorbeelden van initiatieven waarbij samenwerking waardevol is:

  • een snoeicursus organiseren
  • goed beheer van het landschap (heggen, akkerranden, oevers, knotbomen, …) demonstreren
  • gemeenschappelijke machines voor landschapsonderhoud (hagenscheerder, specifieke maaiers, …) gebruiken
  • hout uit landschapsbeheer verzamelen
  • een landschapsfonds oprichten of beheren

De subsidie bedraagt maximum 7 500 euro per initiatief en is bedoeld voor verenigingen van landbouwers

Het volledige subsidiereglement en een aanvraagformulier vind je hier terug. Geen toegang tot internet? Neem telefonisch contact op via het nummer 09 267 86 79 en dan sturen we je de documenten toe.

Kan je nog wat hulp gebruiken bij het uitwerken van je idee? Neem dan zeker contact op!

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid
Nele Wauman beleidscoördinator landbouw, dienst Landbouw & Platteland
Luc Vande Ryse deskundige landbouw & platteland, dienst Landbouw & Platteland
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid
Nele Wauman beleidscoördinator landbouw, dienst Landbouw & Platteland
Luc Vande Ryse deskundige landbouw & platteland, dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent