Skip to Content

S-Circel: Duurzame jobs dankzij de groeiende circulaire economie

Provincie Oost-Vlaanderen wil personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (her)activeren en ziet daarvoor kansen in de groeiende circulaire economie. Dit is de focus van het nieuwe ESF-project ‘S-Circel’. Het project zal in kaart brengen welke circulaire jobs uitgevoerd kunnen worden door dit doelpubliek en hoe de samenwerking tussen sociaal en circulair ondernemerschap kan bijdragen tot een succesvol businessplan.

Kansen in de circulaire economie

"Laag- en middengeschoolde personen ondervinden vaker een afstand tot de arbeidsmarkt; zij lopen het hoogste risico op werkloosheid en hebben minder vaak perspectief op duurzame tewerkstelling. Bovendien wordt er verwacht dat er in de toekomst voor deze profielen nog minder jobs zullen zijn. Het is dus van groot belang dat de maatschappij hen een duwtje in de rug geeft en hen begeleidt naar een duurzame tewerkstelling in het reguliere circuit. Provincie Oost-Vlaanderen wil meezoeken naar oplossingen en onderzoekt welke kansen er zijn binnen de groeiende circulaire economie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

De circulaire economie is aan een stevige opmars bezig. In de circulaire economie wordt duurzaam omgesprongen met grondstoffen. De materialen waaruit producten worden gemaakt zijn gerecycleerd of biogebaseerd en bij het levenseinde opnieuw recycleerbaar of afbreekbaar. De toepassingen binnen de circulaire economie worden alsmaar talrijker en diverser. En dat geldt ook voor de jobs.

Provincie Oost-Vlaanderen, Odisee Hogeschool, The Circular Hub en SBCM willen samen onderzoeken welke jobopportuniteiten er zijn binnen de circulaire economie. Daarom dienden deze partners een projectaanvraag in bij het Europees Sociaal Fonds. Het project werd inmiddels goedgekeurd en kreeg de verkorte naam ‘S-Circel’ (Circulaire en Sociale ecosystemen met het oog op betaalde arbeid).

Nieuwe jobs, meer samenwerking

Circulaire activiteiten vragen andere (nieuw) jobs, taken en vaardigheden. Het project zal in kaart brengen welke van deze taken kunnen worden uitgevoerd door laag- en middengeschoolden met afstand tot de arbeidsmarkt.

Achter elke nieuwe job zit een onderneming met een businessmodel. Om tot een succesvol circulair businessmodel te komen, kan een goede samenwerking tussen circulair en sociaal ondernemerschap een meerwaarde zijn. Het opzetten van zo’n samenwerking vraagt specifieke competenties die nog niet altijd aanwezig zijn in de betrokken organisaties. Ook daar zal ‘S-Circel’ op focussen.

Profielen ontwikkelen

Het project wil ook verduidelijken welke competenties nodig zijn, en hoe die toegepast en ontwikkeld moeten worden om de verschillende functies binnen de circulaire economie uit te voeren.

Aan de hand van competentiemanagement zullen de projectpartners hiervoor twee instrumenten ontwikkelen:

  • competentieprofielen voor circulaire jobs gericht op kort- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • een generiek competentieprofiel voor sociaal-circulaire samenwerking gericht op het management van organisaties.

In de loop van 2021 worden dialogen georganiseerd rond volgende circulaire thema’s: bouw, textiel, groot elektro en herbruikbare bekers. Via deze dialogen hopen de partners input te verzamelen om competentieprofielen op te kunnen maken. Daarnaast dienen de dialogen ook als testcases om samenwerking in de keten te stimuleren.

Het traject

Eind februari keurde de afdeling ESF de projectaanvraag goed. De projectpartners kunnen nu aan de slag. ‘S-Circel’ loopt tot 31 december 2022.

Het project heeft een totale kostprijs van 258 392,21 EUR en kan worden gerealiseerd dankzij steun vanuit het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds ter waarde van 223 647,92 EUR. De eigen bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 34 744,29 EUR.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Ellen Delie team Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Ellen Delie team Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent