Skip to Content

Rook- en vuurverbod in de provinciale domeinen en bosgebieden

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte beslist de Provincie Oost-Vlaanderen om een tijdelijk rook- en vuurverbod op te leggen in alle provinciale domeinen en bosgebieden. 

Annemie Charlier, gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen:

"We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter preventief te werken op brandgevaar. Het verbod staat duidelijk bij de ingang gemeld en de medewerkers zien er nauwlettend op toe, al zullen we geen extra controles doen. Sowieso proberen we roken weg te houden bij de speeltuinen."

Momenteel geldt nog steeds code geel bij het Agentschap Natuur en Bos voor Oost-Vlaanderen. Dit verbiedt roken niet maar waarschuwt wel voor de toenemende kans op brand. De geldende code kan men raadplegen via de site van het Agentschap Natuur en Bos.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent