Rookverbod in alle Provinciale domeinen en centra

Naar aanleiding van de aanhoudende warmte en droge weer werd beslist een tijdelijk rookverbod op te leggen in alle Provinciale domeinen en centra. 

Door de aanhoudende droogte en bijhorend risico op brandgevaar, geldt vanaf heden een absoluut rookverbod in alle Provinciale domeinen en centra voor medewerkers en bezoekers en dit voor onbepaalde duur. 

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor de Domeinen
Hilde Bruggeman gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium en IKZ - IDPBW
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor de Domeinen
Hilde Bruggeman gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium en IKZ - IDPBW
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent