Skip to Content

Rook- en vuurverbod in de provinciale natuurdomeinen en bosgebieden

Code rood vanaf donderdag 11 augustus 2022

Vanaf morgenochtend donderdag 11 augustus kondigt Natuur en Bos code rood aan in alle Vlaamse provincies voor bos- en natuurgebieden.

Ook de provinciale bossen en natuurdomeinen en de bosgebieden van de recreatiedomeinen vallen onder deze code rood.

"Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur-en bosgebieden afgeraden. Roken en vuur maken is er sowieso verboden. Laat ook geen glas of ander afval achter in het bos en de natuur. Hou het veilig."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Leefmilieu

 

"We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar door de droogte is het gevaar bijzonder groot. We zullen het verbod dus strikt opvolgen. De medewerkers van de recreatiedomeinen zullen er op toezien dat het gerespecteerd wordt."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

De geldende code kan men raadplegen via de site van Natuur en Bos.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent