Skip to Content

Riebe Roegiers van VBS Bijenkorf uit Sleidinge wint Europese tekenwedstrijd

Provincie verrast winnaar en zijn klas

Riebe Roegiers van VBS Bijenkorf uit Sleidinge is de winnaar van de tekenwedstrijd die het Informatiepunt Europa Direct van de  Provincie Oost-Vlaanderen al voor de vierde keer organiseerde.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking, verraste Riebe en zijn klas en overhandigde hen de hoofdprijs van de wedstrijd: brooddozen met de winnende tekening erop gedrukt.

Wedstrijd

Kinderen uit het derde en vierde leerjaar konden een tekening maken over wat Europa voor hen betekent. Ruim 350 leerlingen namen deel aan de wedstrijd.

“We ontvingen enorm veel mooie tekeningen, het was een moeilijke keuze” ,vertelt gedeputeerde Riet Gillis. “Maar de tekening van Riebe waarop kinderen een boodschap voor een beter klimaat uitspreken, is een terechte winnaar."

Europa Direct organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten voor alle leeftijden. Alle ingezonden tekeningen zijn hier te zien.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent