Skip to Content

Richtpunt campus Oudenaarde en Febelhair op zoek naar kapper van 2030

Met de steun van de Europese Unie werken Febelhair en Richtpunt campus Oudenaarde de volgende drie jaar een Erasmus+ project uit. Dat doen ze in samenwerking met partners uit Nederland, Spanje en Italië. Onderwerp van het project zijn de vaardigheden rond duurzaamheid waarover een kapper in 2030 zal moeten beschikken.

Febelhair is een naam die bij velen vast een belletje doet rinkelen. In volle coronaperiode kwam de Belgische belangenvereniging voor de kappers al vaak in het nieuws bij het al dan niet sluiten of heropenen van de kapsalons. 

"Richtpunt campus Oudenaarde biedt als provinciale middelbare school kappers- en schoonheidsopleidingen aan en zet de laatste jaren sterk in op milieu en duurzaamheid o.a. door gebruik van waterbesparende douchekoppen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Voor het Erasmus+ project ‘Future skills for a better life in Sustainable Salons’ (toekomstige vaardigheden voor een beter leven in duurzame salons) slaan beide partners de handen in mekaar. 

“We werkten in het verleden al vaak zeer goed samen. We grijpen dan ook de kans met beide handen aan om samen met Febelhair de Belgische partner te vormen in dit Europees project. Ook het onderwerp, de mix van duurzaamheid en het kappersprofiel in 2030, ligt ons zeer nauw aan het hart.”

directeur Geert Billooye, Richtpunt campus Oudenaarde

“Het centrale doel van dit project is het ontwikkelen van educatief materiaal rond duurzaamheid en milieu, en van een competentieprofiel voor de kapper in 2030. Het is de bedoeling dat opleidingsverstrekkers en salons de ontwikkelde materialen kunnen gebruiken in communicatie met leerlingen, werknemers en klanten.”

Miet Verhamme, Febelhair

Intussen werd al de eerste bevraging gelanceerd bij kappers en hun klanten rond duurzaamheid, milieu en digitalisering. Wat gebeurt er vandaag al op dat vlak en welke verwachtingen zijn er op termijn?

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Geert Billooye directeur, Richtpunt campus Oudenaarde
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Geert Billooye directeur, Richtpunt campus Oudenaarde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent