Skip to Content

Richtpunt campus Hamme geeft leerlingen een stem met boek 'Achter het masker'

Op 28 juni stelde Richtpunt campus Hamme het boek ‘Achter het masker’ voor. Het boek vertelt via portretten en getuigenissen hoe leerlingen de coronalockdown ervaarden en verteerden.

Iedereen kwam zichzelf wel eens tegen tijdens de lockdown, maar bij jongeren kwam die lange periode van isolatie extra hard aan.

"We mogen de impact van corona op jongeren niet onderschatten. In je pubertijd wil je een sociaal leven uitbouwen en dan komt zo’n lockdown wel erg ongelegen."

Marc De Rycke, technisch adviseur-coördinator van Richtpunt campus Hamme

Daarom gaf Richtpunt campus Hamme zijn leerlingen de kans om vrijblijvend iets neer te schrijven over hun ervaringen tijdens de lockdown. Dat resulteerde in een twintigtal getuigenissen met bijpassende foto’s, gebundeld in het boek ‘Achter het masker’.

"Richtpunt campus Hamme is een technische school met harde nijverheidsrichtingen. Maar met dit boek toont de school aan dat ze tegelijk ook een warme school is, waar leerlingen terecht kunnen met problemen die buiten het lespatroon vallen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

In totaal worden een 200-tal exemplaren van het boek gedrukt en verdeeld onder de laatstejaars en het personeel.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent