Skip to Content

Richtpunt campus Hamme en Voka versterken samenwerking onderwijs en bedrijven

Netwerkevenement op donderdag 10 maart 2022 om 18 uur

Voka Oost-Vlaanderen en Richtpunt campus Hamme brengen bedrijven en scholen bij elkaar. Door het aantrekkelijker maken van STEM-opleidingen bundelen ze zo de krachten om de tekorten op de arbeidsmarkt structureel aan te pakken. De school zet sterk in op innovatie, digitalisatie en duaal leren. Laat net dat de sleutelelementen zijn die Voka en de bedrijven zien om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Het evenement op donderdag 10 maart op Richtpunt campus Hamme laat bedrijven toe om te connecteren met het onderwijs. Met een focus op het aantrekkelijk maken van STEM-onderwijs, brengen Voka Oost-Vlaanderen en de school die avond meer dan 50 bedrijven, leerlingen, leerkrachten, directie en politiek bij elkaar. 

VR maakt leerlingen klaar voor de toekomst

Richtpunt campus Hamme maakt de leerlingen klaar voor de toekomst, via een sterke inzet op innovatie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van VR-brillen tijdens de lessen, maar ook wordt er gewerkt met las(co)robots, Augmented Reality of 3D-printing.

"Het aantrekkelijker maken van STEM-richtingen is een belangrijke schakel om de instroom van knelpuntberoepen te garanderen. De competentienoden veranderen razendsnel door de snelle digitalisering. Het samenbrengen van bedrijven met het onderwijs om uitdagingen te tackelen is dan ook cruciaal. Het uitwisselen van ervaringen zorgt ervoor dat de noden aan beide kanten beter op elkaar kunnen worden afgestemd."

Arne Oosthuyse, manager arbeidsmarkt en onderwijs bij Voka Oost-Vlaanderen

 

"In Oost-Vlaanderen is er een opvallende krapte in het domein van technisch geschoold personeel, wat opnieuw het belang van STEM-richtingen benadrukt. Om STEM meer te promoten, moeten we al vroeg starten met onze jongeren naar deze studierichtingen te leiden."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

 

"Onze school maakt de leerlingen klaar voor de toekomst via onder meer een sterke inzet op innovatie door VR brillen toe te passen tijdens de lessen. Dankzij een open blik op de toekomst zullen de leerlingen een sterkere match vertonen met nieuwe technische functies."

Greet Van Dender, directeur Richtpunt campus Hamme 

 

Duaal blijkt cruciaal

Het Richtpunt Hamme faciliteert sterk het principe van duaal leren, waarbij leerlingen afwisselend op school en in een onderneming leren. Vandaag volgen 22 leerlingen zo’n duaal traject, met succes.

Duaal leren geeft studenten en leerlingen de kans om vaardigheden te ontwikkelen op school en op de werkvloer. Voor de ondernemingen is het dan weer een kans om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Het laat ondernemingen toe meer flexibel in te spelen op veranderende competenties op de arbeidsmarkt van morgen en biedt mogelijkheden om de leercultuur in de onderneming te versterken.

Evenement

De pers is welkom op het evenement. Graag je aanwezigheid bevestigen tegen woensdagavond 9 maart.

Interviews zijn mogelijk met:

  • Voka
  • de schooldirectie, Greet Van Dender
  • spreker Frederik Berckmoes-Joost, CEO van D. Cloostermans-Huwaert
  • spreker Carl Bosteels, IT & innovatieverantwoordelijke bij Werkhuizen De Meyer
  • de aanwezige bedrijven

Programma:

18 uur - Ontvangst & demo naar keuze

19 uur - Sprekers (plenair gedeelte)

19.10 uur - Frederik Berckmoes-Joos getuigt

19.35 uur - Carl Bosteels getuigt

20 uur – Receptie met doorlopend demo's en thematische ronde-tafel-gesprekken

22 uur - Einde

Praktisch

Wanneer: donderdag 10 maart vanaf 18 uur

Waar: Richtpunt campus Hamme, Meulenbroekstraat 15, 9220 Hamme

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Richtpunt campus Hamme Greet Van Dender, directeur
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Richtpunt campus Hamme Greet Van Dender, directeur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent