Richtpunt campus Gent-Oudenaarde opent vernieuwde beautyfarm

Vier moderne praktijklokalen voor campus Gent

Op dinsdag 29 augustus 2023 werd geen lintje doorgeknipt, maar wel een ballon doorgeprikt om de vernieuwde beautyfarm van Richtpunt campus Gent-Oudenaarde in de Godhuizenlaan in Gent feestelijk te openen. Vier praktijklokalen kregen een grondige herinrichting: drie kapperslokalen en een wellnessruimte. De nieuwe lokalen werden ingehuld met demonstraties van enkele praktijkleerkrachten en (afgestudeerde) leerlingen. De leerlingen volgen vanaf 1 september 2023 les in de vernieuwde lokalen.

Totaal nieuw concept

Het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen draagt de kwaliteit van haar opleidingen hoog in het vaandel en investeerde daarom fors in de modernisering van de praktijklokalen op de campus in Gent. Het is een totaal nieuw concept, volledig afgestemd op de noden vanuit de sector met veel aandacht voor ergonomie, veiligheid en duurzaamheid. 

“Wij blijven als provinciebestuur investeren in ons onderwijs met nieuwe technieken, synergiën en innovaties. Op die manier waken we erover dat onze opleidingen van een hoog niveau blijven. Dat illustreren we des te meer hier in onze kappers- en schoonheidsopleiding.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

“We zijn heel verheugd met de inspanningen die de Provincie doet om kwalitatief onderwijs te kunnen blijven aanbieden. We hopen dat we deze lijn in de toekomst samen kunnen verder zetten.”

Pieter Van de Poele, directeur Richtpunt campus Gent-Oudenaarde

Richtpunt campus Gent-Oudenaarde

Richtpunt campus Gent-Oudenaarde heeft een locatie in Gent en eentje in Oudenaarde. De school biedt opleidingen aan op vlak van haar- en schoonheidsverzorging. Je kan er les volgen vanaf de eerste graad tot een 7de jaar. Ook biedt de school duale opleidingen aan en Se-n-Se (secundair-na-secundair). Wil je de nieuwe lokalen zelf eens ontdekken? De leerlingen zijn altijd op zoek naar modellen. Meer informatie vind je op de websites: locatie Gent en locatie Oudenaarde

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Marie-Thérèse Carrijn coördinator Richtpunten
Pieter Van de Poele directeur Richtpunt campus Gent-Oudenaarde
Geert Billooye directeur Richtpunt campus Gent-Oudenaarde
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Marie-Thérèse Carrijn coördinator Richtpunten
Pieter Van de Poele directeur Richtpunt campus Gent-Oudenaarde
Geert Billooye directeur Richtpunt campus Gent-Oudenaarde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent