Skip to Content

Richtpunt campus Buggenhout dicht wegens corona

De provinciale school Richtpunt Campus Buggenhout sluit op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober wegens overmacht. Er is een stijgend aantal coronabesmettingen bij leerlingen en leerkrachten. Daardoor kan de directie de schoolwerking niet garanderen.

De ouders werden gecontacteerd met de vraag om de leerlingen thuis te laten. Indien nodig is er wel opvang op de school. Rapportuitreikingen en oudercontacten worden uitgesteld tot na de herfstvakantie.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jolien Roef wnd. directeur Richtpunt Buggenhout
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jolien Roef wnd. directeur Richtpunt Buggenhout
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent