Skip to Content

Retour-krabbensleuf Melsenbeek Merelbeke stuurt Chinese wolhandkrabben 'retour' naar Schelde

Monitoring door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek samen met Rato vzw toont aan dat er op de Melsenbeek in Merelbeke een belangrijke migratie van Chinese wolhandkrabben plaatsvindt. 

De Chinese wolhandkrab is een uitheemse invasieve soort die een negatieve impact heeft op de biodiversiteit én zorgt voor overlast voor de mens. Omwille van het ecologische belang van de achterliggende Scheldemeersen plaatste de Provincie een 'retour-krabbensleuf' aan de monding van de Melsenbeek in de Schelde. Deze krabbensleuf stuurt de krabben via een flexibele buis 'retour' naar de Schelde. 

"De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een exotenambitieplan opgesteld voor het beheer van watergebonden exoten zoals de Chinese wolhandkrab. Uitroeien is niet meer mogelijk, maar daar waar ze voor overlast zorgen of waar er een negatieve impact te verwachten is, kunnen we trachten hun verspreiding in te dijken. De Melsenbeek in Merelbeke bleek een interessante proeflocatie voor het plaatsten van een retour-krabbensleuf. In plaats van de krabben te vernietigen, wat veel inspanningen vraagt, worden de krabben teruggeleid naar de Schelde. De Provincie wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van haalbaar beheer van de Chinese wolhandkrab."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid

De eerste resultaten, op basis van de recente monitoring in april en mei 2021, geven aan dat de krabbensleuf op de Melsenbeek goed werkt en haar functie vervult. Op 48 uur tijd vonden eind mei 2021 meer dan 4 500 krabben hun retour richting de Schelde.

Krabbensleuf

De Chinese wolhandkrab is al lang in Vlaanderen aanwezig. Sinds 2016 staat de soort op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve soorten. Daarom is er een plan van aanpak opgesteld om hun verspreiding in te dijken. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde in dat kader als eerste een 'krabbensleuf'. De krabben vallen bij dit systeem in een bodemkooi en worden naar een opvangbak geleid, zonder de vismigratie te storen. 

Op de Kleine Nete in Grobbendonk ving de VMM hiermee in 2019 meer dan 700 000 krabben in één seizoen. Hoewel de val een groot succes is, vraagt het leegmaken van de opvangbak en het verwerken van de krabben veel tijd en middelen. Het is niet evident om dit op meerdere locaties in Vlaanderen uit te rollen. Dat is voor heel wat waterbeheerders dan ook een struikelblok. Het is echter wel haalbaar om een 'retour-krabbensleuf' te plaatsen. Dit vraagt immers veel minder onderhoud. 

De Provincie paste daarom het originele ontwerp van de VMM aan en kiest er voor om de krabben via een flexibele buis terug te sturen. 

Verdere opvolging en afstelling van dit systeem is nog nodig, maar voorlopig lijkt het efficiënt te werken. Ondertussen denkt de Provincie al aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld vogels in te zetten om de krabben die de krabbensleuf verlaten te vangen.

Migratie Chinese wolhandkrab

De Chinese wolhandkrab migreert in het najaar richting zee en paart onderweg in brak water in de Scheldemonding. De vrouwtjes trekken de zee in om de eieren er het volgende voorjaar los te laten. De jonge krabjes van amper 10 eurocent groot trekken opnieuw naar het zoete water om daar op te groeien. Deze migratie maakt dat miljoenen krabben over de waterloopbodem passeren, maar bij ernstig obstakels gewoon over land de weg verder zetten, wat tot spectaculaire beelden leidt.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter dienst Integraal Waterbeleid
Koen Van Roeyen dienst Integraal Waterbeleid
Pieter Boets Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter dienst Integraal Waterbeleid
Koen Van Roeyen dienst Integraal Waterbeleid
Pieter Boets Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent