Skip to Content

Restauratiewerken Roomanmolen Sint-Pauwels

In september 2019 gaf de Provincie Oost-Vlaanderen het startsein voor een ingrijpende, maar noodzakelijke restauratiecampagne van de Roomanmolen in Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas).

De werken zijn vandaag volop aan de gang. Het einde is voorzien begin oktober 2020. 

Gekaleide molenromp

Het meest ingrijpende werk is het witkaleien van de bakstenen romp waardoor de molen een enorme metamorfose onderging.  

"Het was even wennen aan de nieuwe gedaante van de Roomanmolen, niet in het minst voor de omwonenden. Een harde keuze van de bevoegde instanties, maar wel zeer overwogen. Het kaleien was de enige realistische optie om de restauratie ervan duurzaam te maken. De bakstenen, verwerkt in de molenromp, hebben immers hun beste tijd gehad." 

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Naast de romp werd ook de dakgoot van de molenkap vernieuwd. Deze werken werden uitgevoerd door aanneming Quintelier Trudo uit Hamme. Aanneming Karel Verscheure uit Zwalm herstelt en vernieuwt het houtwerk.

Het budget bedraagt 220 467 EUR. 

Meer details over de restauratiewerken vindt u als bijlage. 

De Roomanmolen

De Roomanmolen is een graanwindmolen met een hoogte van 24 meter (hoogste van Oost-Vlaanderen; 2de hoogste van het land). Hij is eigendom van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen sinds 2003. Het beheer is in handen van de gemeente Sint-Gillis-Waas i.s.m. de Provinciale Erfgoedsite Mola-Molencentrum. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - Molencentrum
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent