Renovatiewerken Huysmanhoeve Eeklo

Woensdag 12 september 2018 — De Huysmanhoeve in Eeklo wordt gerenoveerd. Concreet gaat het om de optimalisering van de grote schuur, de koeienstal en het Poortgebouw.

In 1991 kocht de Provincie Oost-Vlaanderen een deel van de hoeve en in 2003 werd ze eigenaar van de volledige site. Nadien werden het woonhuis, de bakoven en de varkensstal flink gerestaureerd. Door de introductie van het Plattelandscentrum als beheerder op de hoeve, werd ook de publiekswerking deftig uitgebouwd. Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve was geboren en ook Toerisme Meetjesland heeft zijn tenten opgeslagen op de hoeve.

"Rekening houdend met wensen en noden van bezoekers is er dringend een renovatie nodig. De grote schuur, de koeienstal en het Poortgebouw worden grondig aangepakt. Daarnaast komen er twee extra gebouwen, voor onder meer sanitair en de nieuwe stookinstallatie.", aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Toerisme.

Renovatie

Reeds eind december 2013 werd een renovatiepremie aangevraagd door het Provinciebestuur en in april 2014 werd deze aanvraag door het Agentschap Onroerend Erfgoed ontvankelijk verklaard. De renovatie zou in totaal 420 000 EUR kosten, waarvan Vlaanderen 250 000 EUR subsidieert en de Provincie 170 000 EUR zelf ophoest. Maar het bedrag werd nog niet ingeschreven in de Vlaamse begroting en dus ook de renovatie nog niet uitgevoerd.

Omdat de verloedering en aftakeling van het gebouw zeer ernstige vormen aanneemt en er gevaar voor het publiek dreigt, wil de Provincie via een voorafname op het renovatiedossier instandhoudingswerken uitvoeren voor een bedrag van ongeveer 83 000 EUR. Deze werken zullen in oktober worden opgestart en worden uitgevoerd door Monument Vandekerckhove.

De koeienstal

De koeienstal zal onderaan min of meer haar zelfde functie behouden: die van museale ruimte voor onder meer materiaal van de lokale VVV en van plaats waar de vrijwilligers hun gereedschap kunnen bewaren en onderhouden.

De bovenverdieping daarentegen zal worden ingericht met educatieve en polyvalente ruimtes en een leskeuken. Allen zullen via buitentrappen bereikbaar zijn.

Deze extra ruimtes zullen aan het Plattelandscentrum de mogelijkheid geven om hun werking gevoelig uit te breiden en om meerdere groepen tegelijk of heel grote groepen te ontvangen.

De grote schuur

De huidige cafetaria wordt ingericht als vrijwilligerslokaal dat echter ook nog als vergaderzaal kan worden verhuurd. De grote Schuur wordt dan weer als nieuwe cafetaria omgebouwd, met faciliteiten om ook kleine gerechten te maken. De cafetaria moet plaats bieden aan 80 mensen en zal ook een buitenterras hebben.

Nieuwbouw sanitair

Er komt een extra sanitair gebouw dat dienst doet als toilet voor de cafetaria, maar ook kan worden gebruikt als er grotere buitenactiviteiten zijn.

De keet

En ten slotte komt er nóg een nieuw gebouw: de keet. Dit gebouw zal zich situeren tussen de grote Schuur en de koeienstal en zal onder meer de nieuwe stookinstallatie herbergen. Een stookinstallatie die zal functioneren op houtsnippers.

 

Toekomstbeeld binnenkoer
Toekomstbeeld binnenkoer
Dwarsschuur maquette
Dwarsschuur maquette
Dwarsschuur maquette
Koeienstal maquette
Koeienstal maquette
Koeienstal maquette
maquette inplanting
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Toerisme