Skip to Content

Renovatie kunstwerk Speybank in Gentse Kanaalzone

Beeldmoment op vrijdag 10 januari om 13 uur

Het kunstwerk 'Speybank' in de Gentse Kanaalzone wordt gerenoveerd. Het kunstwerk van Luc Deleu werd in 2007 aangekocht in het kader van het project Gentse Kanaalzone dat de Ruimtelijke Planningsprijs 1999 won. Vandaag is het kunstwerk aan vernieuwing toe en worden de huidige containers vervangen door splinternieuwe containers. 

De wanden en chassisbalken van de containers begonnen ernstige roestvorming te vertonen. Daardoor kwam de structurele stabiliteit in het gedrang. Om de veiligheid te waarborgen, zijn enkele ingrepen noodzakelijk. Er werd gekozen voor een grondige aanpak: volledige vernieuwing van de containers. 

"Renoveren van de constructie is noodzakelijk om de veiligheid te blijven waarborgen. Als eigenaar van de constructie moet de Provincie als een goede huisvader waken over haar patrimonium."

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Renovatie Speybank

De huidige containers worden volledig vervangen door nieuwe containers: volledig in cortenstaal, met de deuren zoveel mogelijk naar beneden en met de nodige boringen om waterstagnatie te voorkomen. Op deze manier kan een lange levensduur voor het kunstwerk verzekerd worden, zonder steeds toenemende onderhoudskosten.

Het kunstwerk heeft een industrieel karakter, waarbij het behoud van de oorspronkelijke materie van minder belang is dan bij de restauratie van een traditioneel kunstwerk. Ook de kunstenaar van het werk heeft geen bezwaar. 

De opdracht is gegund aan ArteZ bvba uit Hoogstraten, die ervaring heeft met dergelijke specifieke projecten, voor een prijs van 32 549 EUR incl btw.

Beeldmoment

De demontage van de containers en de montage van de nieuwe containers vindt plaats van 8 tot 10 januari. De pers is welkom op vrijdag 10 januari om 13 uur. Eerste gedeputeerde Kurt Moens komt dan ook een kijkje nemen. 

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Kathelijn Cox dienst Patrimonium
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Kathelijn Cox dienst Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent