Skip to Content

Regiovertelsessies 2017: Niet verder vertellen ! Maar Vertel !

8 oktober tot 7 december 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert dit jaar voor de 15de maal gratis regiovertelsessies in 18 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken.

Tussen 8 oktober en 7 december 2017 zijn er 9 vertelsessies voor kinderen en 9 vertelsessies voor volwassenen gepland. Het betreft telkens sessies van 45 minuten tot een uur, waarbij meestal 2 vertellers actief zijn.

De voorstellingen zijn gratis. Vooraf reserveren bij de bibliotheek waar de vertellers te gast zijn, wordt aanbevolen.

Deze editie is meteen ook de laatste want vanaf 1 januari 2018 worden de provinciale culturele bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse overheid.

"Er werd opnieuw een opdracht tot het uitwerken van een concept gegeven aan "TcollectiefvertelT", via de vereniging "Van Stoel tot Stoel", die al heel wat faam heeft verworven bij het organiseren en uitvoeren van vertelsessies. Deze vereniging heeft ook de 14 vorige jaren vertellingen verzorgd voor deze succesvolle reeks, tot grote tevredenheid van de openbare bibliotheken en het publiek."

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur

De vertelsessies worden ingevuld door Hilde Rogge, Madeleine Nieuwlaat, Meneer Zee, Veerle Ernalsteen en Koen De Muynck (vertellers van "TcollectiefvertelT").

Niet verder vertellen! Verhalen vol geheimen

Bij de vertellingen voor kinderen en hun (groot)ouders vormen "Geheimen" het overkoepelende thema.

Heb jij een geheim? De kunst is het te bewaren en het stilletjes in je binnenste te laten gloeien. Soms is een geheim eeuwenoud en schreeuwt het om ontdekt te worden. Maar let op! Het geheim kan ook lelijk zijn, of rot. Wanneer je dat bewaart, begint het te stinken. Mysterie, mysterie, mysterie…

Vertel! Volksverhalen en sproken uit Oost-Vlaanderen

Bij de vertelsessies voor volwassenen komen Oost-Vlaamse volksverhalen aan bod.

Van een Sjeik en een Pasja bij de Leie, een boer die zijn ziel verkoopt, de duivel een loer gedraaid (of was het omgekeerd?), nevelige plekken om te vermijden of een Maria-verschijning in de bomen,… Verhalen en anekdotes uit Oost-Vlaanderen met telkens ook eentje uit je eigen stek.

Data en locaties zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies 
 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent