Regiobib Leie Schelde is Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2023-2024

De Regiobib Leie Schelde mag zich de komende twee jaar 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen' noemen. Dit bovenlokaal samenwerkingsverband van acht bibliotheken uit de Cultuurregio Leie Schelde ontvangt daarbovenop een geldprijs van 5 000 EUR om activiteiten, die aan Europa gelinkt zijn, te financieren in 2024.

Alle Oost-Vlaamse bibliotheken konden deelnemen aan de wedstrijd door een activiteitenplan op te stellen voor 2024. Thema’s die aan bod konden komen, waren onder meer de geschiedenis van Europa, de betekenis van Europa voor ons allemaal en natuurlijk de Europese verkiezingen.

“Het hoge Europagehalte van de activiteiten van Regiobib Leie Schelde gaf de doorslag. Door gevarieerde samenwerkingen met verschillende partners zullen ze uiteenlopende doelgroepen bereiken en Europa dichter bij de Oost-Vlaamse burger brengen. En dat is nu net waar deze wedstrijd voor staat!”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese Samenwerking

Regiobib Leie Schelde werd door de jury unaniem als winnaar aangeduid. De bibliotheek bestaat uit een nauwe samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm. Hun dossier blonk uit door originele activiteiten, van een Europees songfestival tot bibdates en een poppenkastvoorstelling met Europese sprookjes.

De tweede plaats ging naar de bibliotheek van Kruibeke. Plaats drie was voor de bibliotheek van Lochristi. Zij ontvangen een geldprijs van respectievelijk 2 000 en 1 000 EUR.

Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseerde deze wedstrijd voor de derde keer. Hiermee wil Europa Direct een duw in de rug geven van bibliotheken die inspanningen leveren om Europa en de Europese Unie in de kijker te zetten. De bekendmaking van de winnaars vond plaats tijdens het eindejaarsevent in het Tinnenpottheater in Gent.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent