Skip to Content

Regio Aalst boost circulair ondernemerschap met sociale impact

Nieuw project 'De Keet' met steun van Provincie Oost-Vlaanderen

Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen zal het nieuwe project ‘De Keet’ de komende 20 maanden inzetten op de ondersteuning van circulair ondernemerschap met sociale impact in de regio Aalst. De interlokale vereniging HANDEL haalde daarvoor 160 000 EUR subsidies op bij ESF Vlaanderen.

Circulaire economie in Aalst

Vandaag zijn er in de acht steden en gemeenten in de regio Aalst al meer dan 3 000 circulaire jobs. Circulaire economie is er in opmars. Het gaat bijvoorbeeld over jobs die werken rond herstel, hergebruik of recyclage. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van deze jobs ook door sociale tewerkstelling ingevuld kan worden. Het is een opportuniteit die benut kan worden om van de regio Aalst een voortrekker te maken op vlak van duurzame economie.

In 2020 nam de Stad Aalst deel aan het traject ‘circulaire gemeente Oost-Vlaanderen’. Daarin begeleidt de Provincie Oost-Vlaanderen lokale besturen die de circulaire economie in hun stad of gemeente willen bevorderen. Samen werkten de Stad Aalst en de Provincie aan een circulaire visie en strategie en werkten ze een concreet project uit: De Keet.

De Keet

De Keet is een sterk partnerschap dat getrokken wordt door de interlokale vereniging HANDEL. Samen met De Gendarmerie (OCMW Aalst), Provincie Oost-Vlaanderen, Bedrijvencentrum De Punt, The Circular Hub, Hogeschool Gent, Stroom vzw en Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. Via hun gezamenlijke expertise wil men circulaire samenwerkingen opzetten en een bruisend ecosysteem tot leven brengen.

Samen met 11 andere projecten in heel Vlaanderen werd De Keet geselecteerd door ESF Vlaanderen en Vlaanderen Circulair om een circulaire hub met sociale impact op te starten. Tot en met 31 december 2022 krijgt De Keet 160 000 EUR om ondernemers met sociaal-circulaire ideeën te ondersteunen en een netwerk uit te bouwen.

De Keet heeft als missie om de circulaire en sociale economie bekend te maken bij burgers en ondernemers.  Dat wil het nieuwe project doen aan de hand van een uniek acceleratieprogramma, een uitgebreid aanbod aan netwerkevenementen, boeiende workshops en het faciliteren van concrete sociaal-circulaire samenwerkingen tussen ondernemers.

Synergie

Het project is de start van een langetermijnvisie om de regio Aalst op de kaart te zetten als regio voor circulair ondernemerschap met een sociale impact. Duurzame economische groei en een meer jobcreatie voor kansengroepen is het einddoel.

Ook Voka Oost-Vlaanderen, ILVA, de bedrijvenverenigingen en grote bedrijven zoals Jan De Nul, MAAAT en het OLV-ziekenhuis zullen hun steentje bijdragen om van de Aalsterse regio de nieuwe circulaire hotspot te maken.

"De Provincie Oost-Vlaanderen volgt het project op de voet op en zal inhoudelijke expertise inbrengen op vlak van arbeidsmarkt, circulaire en sociale economie. Het provinciebestuur is er zich immers van bewust dat kruisbestuiving tussen circulaire en sociale economie tal van kansen biedt voor bedrijven in Oost-Vlaanderen."

gedeputeerde An vervliet, bevoegd voor Economie

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
team Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
team Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent