Recreatiedomeinen Provincie Oost-Vlaanderen rookvrij vanaf 2024

Provincie Oost-Vlaanderen maakt haar recreatiedomeinen rookvrij vanaf 2024. Vanaf dan is roken enkel toegestaan in daarvoor voorziene rookzones. Hiermee wil de Provincie bijdragen aan een rookvrije generatie.

Het gaat om een uitbreiding van de bestaande reglementering die in sommige provinciale domeinen al van toepassing is. Zo is roken en vuur maken verboden in de natuur- en bosgebieden. Door het hele domein rookvrij te maken, is het nu voor iedereen duidelijk: hier mag je enkel roken én vapen in de aangeduide rookzones.

“Provinciale domeinen hebben een voorbeeldfunctie, aangezien er veel kinderen en jongeren komen. We willen het signaal geven dat spelen en genieten van de natuur niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen. Zien roken, doet roken, vooral bij kinderen en jongeren. We weten allemaal hoe moeilijk het is om te stoppen met roken. Net daarom willen we focussen op een rookvrije generatie en vermijden dat kinderen beginnen roken.” 

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Eind oktober maakte de minister van Volksgezondheid een reeks maatregelen voor een rookvrije samenleving bekend. Zo zal de sigaret en e-sigaret vanaf 2025 niet langer welkom zijn op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen zoals sportterreinen, attractieparken, speeltuinen en dierentuinen. Begin dit jaar kwam ook vanuit de provincieraad de vraag of en hoe de Provincie kan bijdragen aan een rookvrije generatie.

Hierop besloot het provinciebestuur om niet te wachten tot 2025. Na contacten met de Stichting tegen Kanker en Generatie Rookvrij ging de Provincie met hun advies en aanbevelingen aan de slag.

Sensibilisering als hoofddoel

De Provincie wil met het nieuwe rookbeleid vooral sensibiliseren. De nieuwe afspraken zijn niet bedoeld tegen rokers, maar om kinderen het goede voorbeeld te geven. Wie toch wil roken, is nog steeds welkom in de domeinen, maar wordt gevraagd om in de rookzone te roken. Daarnaast zijn rookvrije omgevingen ook een duwtje in de rug voor wie probeert te stoppen.

En er zijn nog voordelen. Niet meer roken betekent minder peuken. Hierdoor is het domein netter en veiliger. Achtergelaten peuken kunnen door kinderen opgepakt worden, zijn schadelijk voor het milieu en brengen brandgevaar met zich mee.

Via borden en spandoeken aan de ingangen zullen bezoekers worden gevraagd om het domein rookvrij te houden, en enkel te roken en vapen in de aangeduide rookzones. De rookzones worden aangeduid met duidelijke pictogrammen en er komen peukenafvalbakken. De locatie van de rookzones werden per domein afgetoetst bij een testpanel van zowel rokers als niet-rokers.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis directeur, directie Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis directeur, directie Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent