Skip to Content

Rechter verwerpt Uiterst Dringende Noodzakelijkheidsprocedure (UDN) om werken fietssnelweg Kaprijke-Assenede tegen te houden

Uitvoerbare vergunning niet geschorst - werken starten op 10 januari 2022

Zopas nam de Provincie kennis van het Arrest van de Raad Voor Vergunningsbetwistingen betreffende de werken aan het ontbrekend stuk fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede (ca 2,4 km) . Enkele opposanten en buren van dit stuk fietssnelweg spanden twee weken geleden een Uiterst Dringende Noodzakelijkheidsprocedure (UDN) aan om de werken tegen te houden (werken die nog niet gestart zijn). Deze ‘UDN’ werd verworpen en de uitvoerbare vergunning is dus niet geschorst.

De Provincie heeft (sedert eind maart 2021) een uitvoerbare vergunning om het ontbrekend stuk fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede (ca 2,4 km), als laatste ontbrekende schakel van de F423 Eeklo-Zelzate te realiseren. De start van de werken op 10 januari 2022 wordt voorbereid en aan de aangelanden werd gevraagd om de bedding vrij te maken tegen 15 december 2021.

Tegen die uitvoerbare vergunning loopt er nog een Vernietigingsprocedure ten gronde. Daar wordt maar in het latere voorjaar 2022 een uitspraak rond verwacht. Enkele opposanten en buren van dit stuk fietssnelweg spanden evenwel twee weken geleden een Uiterst Dringende Noodzakelijkheidsprocedure (UDN) aan om de werken tegen te houden. Deze ‘UDN’ werd verworpen en de uitvoerbare vergunning is dus niet geschorst.

De rechter heeft zich daarvoor vooral gebaseerd op: 

  • enerzijds een gebrek aan uiterste dringendheid omdat het fietspad pas zal kunnen gebruikt worden tegen de zomer van 2022, en er tegen dan wellicht al een uitspraak ten gronde zal zijn;
  • en anderzijds op het gebrek aan hinder tijdens de uitvoering van de werken en het feit dat de verzoekende partijen hun hinder deels aan zichzelf te wijten hebben doordat zij een tracé doorkruisen dat eigendom is van de NMBS.

"De Provincie gelooft 100% in dit weloverwogen project en voelt zich daarin gesterkt door het Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het wegwerken van de laatste missing link op de fietssnelweg F423 zit nu echt in de laatste rechte lijn. Dat is goed nieuws voor alle fietsers die zich veilig, snel en comfortabel willen verplaatsen tussen het Meetjesland en het Gentse havengebied."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De Provincie staat hierin niet alleen. Alle betrokken overheden (Vlaanderen, NMBS en twee lokale gemeentebesturen Kaprijke en Assenede) staan daar ook achter.

De Provincie heeft zeer goede argumenten waar ze ook al jàren op voortwerkt en die ook de uitvoerbare vergunning opleverden.

Zo wordt geregeld de Ooststraat als ‘alternatief’ voor de oude spoorbedding geopperd. Die afweging van verschillende varianten is al meermaals en grondig gebeurd in het verleden. Het zgn. ‘alternatief’ via de Ooststraat is ofwel gemengd verkeer (onveilig, continue interferentie met landbouwverkeer, omrijfactor en onduidelijker te volgen, is geen fietssnelweg). Een ander alternatief is een afzonderlijk dubbelrichtingsfietspad langs Ooststraat (duurder, onveiliger, omrijfactor en onduidelijker te volgen), en vergt onteigeningen (geen garantie op akkoorden, en minstens evenveel kruising met landbouwverkeer). Deze ‘alternatieven’ zijn geen fietssnelweg, zijn onveiliger, zijn minder direct, minder comfortabel en bevorderen daardoor het fietsverkeer niet. Én, de oude spoorbedding is gewoon openbaar domein.

Deze ‘missing link’ van 2,4 km is het ‘laatste gat dat moet worden dichtgereden’ op deze 22 km lange fietssnelweg Eeklo-Zelzate, de rest ligt er al. Hiermee krijgt het noorden van het Meetjesland – eindelijk – een afgewerkte veilige, directe, aangename fietsroute naar resp. Eeklo en Zelzate en de Gentse haven. Zoals eerder gecommuniceerd gaan de voorbereidingen voor de start van de werken op 10 januari 2022 dus gewoon door.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent