Realisatie deeltraject Kaprijke-Bassevelde afgewerkt op fietssnelweg F423

De Provincie Oost-Vlaanderen opende op donderdag 6 juli het stuk fietssnelweg tussen de Wauterstraat in Kaprijke en de dorpskern van Bassevelde (2,5 km). Met dit stuk is de fietssnelweg F423 Zelzate-Eeklo, gelegen op de oude bedding van de voormalige spoorweg L55A, bijna voltooid.

"Ik ben blij dat de voltooiing van de fietssnelweg tussen Eeklo en Zelzate eindelijk dichterbij komt. Fietsers kunnen zich via de F423 veilig, comfortabel en snel verplaatsen tussen het Meetjesland en het Gentse Havengebied, en richting Eeklo, op weg naar school of het werk. Door deze belangrijke missing link weg te werken, hopen we om nog meer mensen in de regio voor de fiets te doen kiezen!"

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit

Deeltraject Kaprijke-Bassevelde

Comfortabel fietsen zal kunnen op een drie meter brede asfaltverharding, begrensd met twee betonnen boorden van telkens 30 cm breed. Het kruispunt met de Wauterstraat is voorlopig zo uitgevoerd dat fietsers voorrang moeten verlenen op het verkeer op de Wautersstraat. Na een evaluatie, en afstemming met de overige kruispunten op de F423, kunnen de fietsers hier in de toekomst voorrang krijgen. Het kruispunt Bassevelde-dorp wordt uitgevoerd met een stopteken, omwille van de beperktere zichtbaarheid.

Er zijn lokale aansluitingen naar buurt- en voetwegen, en erftoegangen. De bermen worden natuurvriendelijk ingericht en er komt een rustpunt met schuilhut ter hoogte van het kerkhof van Bassevelde. De verlichting kan later worden aangelegd, wat in een totaalvisie op de verlichting van de gehele fietssnelweg F423 zal worden gekaderd. Deze visie wordt bekeken in overleg met de vier betrokken lokale besturen.

“Snel was de weg er niet … maar nu Kaprijke en Bassevelde via deze fietssnelweg verbonden zijn, rest nu nog één ontbrekend stuk van de F423: de fietstunnel onder de autoweg E34.  Inmiddels werd de omgevingsvergunning verleend en vond de aanbesteding plaats. Binnenkort starten de gemeente Kaprijke en AWV met de realisatie."

Hendrik Van de Veere, schepen voor Mobiliteit Kaprijke

“Vanaf vandaag kunnen we vlot én veilig én comfortabel van Zelzate tot in Eeklo fietsen en terug. Een fietsroute die zowel pendelaars, schoolgaande jeugd als recreatieve fietsers zal charmeren. Het zal hen motiveren om zich op een duurzame en gezonde manier te blijven verplaatsen. Het mooie uitzicht op het Asseneedse platteland krijgen ze er gratis en voor niks bij.”

Lieselotte Van Hoecke, schepen van Mobiliteit Assenede

Integratie veeroosters

De F423 loopt voor een groot deel dwars door landbouwgebied. Daarom zijn er, tussen de Wauterstraat en de dorpskern van Bassevelde, veeroosters ingewerkt. Die werden elders in Kaprijke al met succes toegepast op de F423. De roosters zorgen ervoor dat vee enkel op bepaalde plaatsen de fietssnelweg kan oversteken. Anderzijds worden gebruikers van de fietssnelweg door de veeroosters attent gemaakt op de aanwezigheid van vee. Ze kunnen de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen en hun snelheid aanpassen. Zo wordt bij de inrichting van de fietssnelweg rekening gehouden met het landbouwkarakter van de omgeving. Voetgangers kunnen veilig gebruik maken van de poortjes naast de veeroosters.

F423 nadert voltooiing

Na de afwerking van de werken in Kaprijke is het traject van de F423 volledig befietsbaar, maar zijn er wel nog twee knelpunten waarvoor de nodige voorbereidingen worden getroffen op dit moment:  

  • de verwezenlijking van een veilige, conflictloze kruising van de autosnelweg E34 in Kaprijke, waarvoor een fietstunnel voorzien wordt door gemeente Kaprijke en AWV;
  • de aansluiting tussen deze fietssnelweg F423 in Zelzate met de fietssnelweg F40 in het Gentse havengebied en met de te ontwikkelen fietssnelweg F424 langs spoorlijn L55 naar Zeeuws-Vlaanderen (Sas van Gent, Terneuzen), waarover dit jaar een studie opstart (1 km).   

Op die manier ontstaat er over een afstand van meer dan 20 km een volledige fietssnelwegverbinding tussen Zelzate en Eeklo en de gemeenten en dorpen daartussen. De F423 maakt deel uit van het netwerk van fietssnelwegen dat de Provincie Oost-Vlaanderen versneld realiseert in samenwerking met de gemeentebesturen, de Vlaamse overheid en andere partners zoals de NMBS en Infrabel. Door de inrichting van de fietssnelwegen fietst jong en oud vlot, veilig en zorgeloos naar het werk, school, winkel en in de vrije tijd.

“Dankzij de aanleg van dit laatste stukje fietssnelweg tussen de Wauterstraat (Kaprijke) en Bassevelde-dorp (Assenede) is de volledige F423 klaar voor gebruik. Je kan nu vlot en veilig van Eeklo tot Zelzate fietsen, een traject van 26 km lang. Deze fietssnelweg is cruciaal voor het woon-werkverkeer in deze regio.”

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit

Samenwerking en Financiering

De Provincie Oost-Vlaanderen is initiatiefnemer van deze fietssnelweg en werken, maar dit project kwam tot stand in een zeer goede samenwerking met de twee lokale besturen (Assenede en Kaprijke), de Vlaamse overheid (MOW), maar ook met NMBS. NMBS is eigenaar van de oude spoorbedding en sloot voor het gebruik van de spoorbedding een bezettingsovereenkomst af met beide lokale besturen.

De werken in Kaprijke worden uitgevoerd door aannemer nv Van Robays uit Zulte, tegen de prijs van 904 890 EUR. Dit is een gezamenlijke financiering van de Provincie Oost-Vlaanderen (50%) met de Vlaamse overheid (50%, via het fietsfonds).

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker, dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker, dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent