Skip to Content

Reactie op Apache-artikel van 9 juli 2019

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen reageert met dit bericht op het artikel dat op dinsdag 9 juli 2019 verscheen op de nieuwssite Apache. Het artikel verwijst naar een rapport van Audit Vlaanderen over enkele aanwervingen aan het einde van de vorige legislatuur.

Riet Gillis, gedeputeerde voor Personeel:

“De Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 26 juni 2019 het rapport van Audit Vlaanderen ontvangen. De huidige deputatie van Oost-Vlaanderen wenst, in het kader van de privacy, in de media geen inhoudelijke uitspraken te doen over dit dossier. De bevoegde organen zullen in alle transparantie de aanbevelingen in het verslag verder bespreken. Het is te voorbarig om daarover nu uitspraken te doen, maar het spreekt voor zich dat wij onze eigen regels consequent volgen.”

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Personeel
Riet Gillis gedeputeerde voor Personeel
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent