Skip to Content

Puzzel mee aan het Oost-Vlaamse landbouwlandschap

Het landbouwlandschap in Oost-Vlaanderen levert heel wat op. Denk maar aan voedsel, hout, waterberging, biodiversiteit, ruimte om te ontspannen, … Vijf korte reportages brengen de troeven en uitdagingen mooi in beeld.

Iedereen kan bijdragen aan het landbouwlandschap

De Provincie lanceert hierbij ook een oproep om aandacht te hebben voor de kwaliteiten van dit landschap en om een klimaatgezonde bijdrage te leveren. Met advies op maat, subsidies, het samenbrengen van partners of realisaties op het terrein trekt de Provincie mee aan de kar.

"Bij elke ingreep - zoals bouwen, verbouwen, landbouwpercelen beheren of tuinen inrichten - kunnen landbouwers, burgers en organisaties bijdragen aan de kwaliteiten van het landschap. Zo kunnen ze gebouwen oprichten in harmonie met de omgeving, zorgen voor meer biodiversiteit, de bodem duurzaam beheren, waardevol erfgoed in stand houden …  Iedereen kan een positieve bijdrage leveren. De Provincie ondersteunt waardevolle initiatieven waar mogelijk en geeft praktische tips."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland en Integraal Waterbeleid

Landschap in woord en beeld

Het landbouwlandschap is multifunctioneel en constant in beweging.

Via vijf reportages krijgt men een nieuwe kijk op het Oost-Vlaamse landbouwlandschap:

De reportages zijn te vinden in de rubriek ‘Landschapsintegratie’ op de webpagina www.oost-vlaanderen.be/landbouwlandschap.

Meer info is ook te lezen in de brochure 'Puzzel mee aan meer kwaliteit in het landbouwlandschap.

Aanbod Provincie

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Regionale Landschappen geven advies en financiële steun aan landbouwers en particulieren. Een greep uit het aanbod:

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent