Puyenbroeck zwemt voor vier goede doelen!

Zwemmathon 18 december

Samen met zo veel mogelijk zwemmers probeert het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck op maandag 18 december de afstand van 2016 (= 1169 km) te verbeteren. Nieuw dit jaar: niet één, maar liefst vier goede doelen worden gesteund. De zwemmers kiezen zelf aan welk goed doel ze hun toegangsgeld schenken.

Op de startdag van de Warmste Week van Music for Life kan er in Puyenbroeck gezwommen worden tussen 7.30 en 22 uur. Vaste scholen en clubs hebben hun inschrijving al bevestigd. Maar het sportcentrum rekent ook op de gewone bezoeker.

Hoe deelnemen?

"Als zwemmer doe je automatisch mee. Je schenkt je toegang aan één van de vier goede doelen. Vind je dit te weinig? Dan kan je je laten sponsoren. Samen met vrienden, familie, buren, kennissen zwemmen voor het goede doel is sowieso leuk!", aldus Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor Sport.

Vier goede doelen

Vzw Hope for Duchenne zet zich in voor verder onderzoek naar medicijnen. Duchenne spierdystrofie is een ziekte waarbij de spierkracht van alle spieren langzaam maar zeker afneemt. Ook de hartspier wordt steeds zwakker waardoor Duchenne spierdystrofie uiteindelijk een fatale ziekte is. Er is veel geld nodig om te zorgen dat er meer, sneller en beter onderzoek komt. En omdat Duchenne progressief is, dringt de tijd.

Vzw Durme is één van de drie erkende terreinbeherende natuurverenigingen die al meer dan 45 jaar staan voor natuurbehoud en meer biodiversiteit langs Durme, Moervaart en Schelde. De vzw beheert natuurreservaten in 11 gemeenten (zo'n 400 hectare). Zo zorgen ze voor meer natuur in het Waas- en Scheldeland. Daarnaast brengen ze mensen met een hart voor de natuur samen.

Vzw vrienden voor Papoea verleent steun aan projecten in ontwikkelingslanden. Op vraag van de plaatselijke bevolking worden zij op verschillende locaties en projecten ingezet. Deprojecten variëren van het optrekken van klaslokalen, leraarswoningen en slaapvertrekken tot het heropbouwen van dorpsschooltjes, verpleeglokalen en een opvangcentrum. Daarnaast ondersteunt de vzw kinderen die door financieel gebrek niet kunnen verder studeren.

Vzw Doctors on mission voorziet in medische zorg via de opbouw van lokale medische teams die uitgaan naar streken waar de nood het hoogst is zoals het armoedige binnenland van Bolivia, Haïti en N. Pakistan. Deze lokale medische teams richten zich voornamelijk op (wees-)kinderen, jonge alleenstaande moeders of zeer arme families. 

Alle info en sponsorformulier op www.puyenbroeck.be.  

Contacteer ons
Christel Samoy Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Sport
Christel Samoy Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Sport
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent