Skip to Content

Publieke raadpleging over startnota Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) energiehubt Balgerhoeke

Van maandag 16 mei tot en met donderdag 14 juli 2022 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. de stad Eeklo de raadpleging over de startnota voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke. Het doel is om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren met als bijkomende functie een energiehubt of EHUBt.

Iedereen is welkom op de participatiemarkt op donderdag 2 juni 2022.

PRUP EHUBt Balgerhoeke

De Provincie plant samen met de stad Eeklo, Veneco en het Agentschap Wegen en Verkeer een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke. Daarvoor wordt een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringPlan (PRUP) opgemaakt.

"Het wordt niet zomaar een bedrijventerrein. Het wordt er echt een van de toekomst! We doen het duurzaam en het bedrijventerrein neemt ook de functie van een energiehubt op."

gedeputeerde  An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning 

Een energiehubt of EHUBt is een plaats waar verschillende soorten energie-infrastructuren samenkomen. De energie wordt op die plek verzameld, opgeslagen en omgevormd. Vervolgens wordt ze geleverd aan het bedrijventerrein zelf, de omliggende buurt of het net.

De goedkeuring van de startnota is meteen de start van de officiële procedure voor de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) EHUBt Balgerhoeke. De raadpleging en de adviesvraag over de startnota start vandaag en loopt tot en met donderdag 14 juli 2022.

"Dit is een belangrijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de woonkern van Balgerhoeke en de agrarische omgeving, de economie en de industrie in Eeklo,  de mobiliteit van de omgeving en van de hele regio, de energie-infrastructuur en energievoorziening, de leefbaarheid en efficiëntie. We hopen dat er ruime belangstelling en inbreng zal zijn op dit participatiemoment." 

schepen Danny Plaetinck, bevoegd voor Omgeving 

Participatiemarkt

Op donderdag 2 juni 2022 vindt een participatiemarkt plaats. Iedereen is welkom, maar graag inschrijven via de website: www.oost-vlaanderen.be//EHUBtBalgerhoeke en een tijdstip kiezen tussen 16.30 en 20 uur. De participatiemarkt vindt buiten plaats, tegenover de IVM-afvalenergiecentrale, ter hoogte van Sint-Laureinsesteenweg 10 in Eeklo.

Meer info: www.oost-vlaanderen.be//EHUBtBalgerhoeke of telefonisch via 09 267 75 85

Raadpleging

De startnota en de procesnota kan men raadplegen:

Iedereen kan vanaf maandag 16 mei tot en met donderdag 14 juli reageren op de startnota.

  • Bij voorkeur per e-mail op het adres: EHUBt-Balgerhoeke@oost-vlaanderen.be
  • Per post op het adres: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning in het Provinciaal Administratief Centrum: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de stedelijk dienst Omgeving in het Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

De datum van de e-mail, de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Verder verloop

Na de raadpleging verwerken we alle reacties in een scopingnota. Deze nota vervangt de startnota. Vervolgens kunnen de partners starten met de opmaak van het voorontwerp PRUP. Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP door de provincieraad, kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek opnieuw reageren.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Danny Plaetinck schepen van Ruimtelijke Ordening
Joke Lannoye dienst Ruimtelijke planning
Ben Caussyn Omgevingsambtenaar
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Danny Plaetinck schepen van Ruimtelijke Ordening
Joke Lannoye dienst Ruimtelijke planning
Ben Caussyn Omgevingsambtenaar
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent