Publicatie ‘Aalsters zilver’ vult leemte over de edelsmeedkunst in de provincie verder in

Dinsdag 7 maart 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een nieuwe publicatie uit over de Aalsterse edelsmeden. Het boek 'Aalsters zilver' kleurt de witte vlek die Aalst tot vandaag was op het vlak van de edelsmeedkunst, in. 

De publicatie 'Aalsters zilver' vormt een onontbeerlijk onderdeel in de grote puzzel die een precies beeld moet scheppen van de edelsmeeldkunst in de provincie Oost-Vlaanderen. Voor vele kunsthistorici, plaatselijke geschiedkundigen, verzamelaars en kunstminnaars zal dit verzorgde referentiewerk een interessante inwijding zijn in de boeiende geschiedenis van de Aalsterse edelsmeedkunst. Het draagt zo bij tot meerdere waardering van het vakmanschap van de goud- en zilversmeden uit deze stad.         

De publicatie is geïllustreerd met talrijke fraaie foto’s en is methodisch opgevat. Een zuiver kunsthistorische benadering wordt aangevuld met biografieën over de goud- en zilversmeden uit het productiecentrum Aalst.

De auteur, Jozef Dauwe, bestuurslid van de Academie voor de Geschiedenis van de Edelsmeedkunst in België en eveneens gedeputeerde bevoegd voor erfgoed, zet Aalst hiermee op de kaart van de edelsmeedkunst in België.

Jarenlang doorgedreven archiefonderzoek en het opzoeken van nog aanwezige objecten liet toe een aantal gevonden namen van edelsmeden aan objecten te koppelen. De resultaten getuigen van de belangrijke afzetmogelijkheden van edelsmeedwerk bij de plaatselijke kerkelijke en bestuurlijke instellingen. Het bewaard gebleven huiszilver belicht dan weer een verfijnde levenswijze van adel en gegoede burgerij in Aalst en ommeland.      

Witte vlek Aalst ingekleurd

De voorbije jaren publiceerde de Provincie Oost-Vlaanderen al enkele werken over de Oost-Vlaamse edelsmeedkunst. Respectievelijk in 2012 en 2015 verschenen er twee lexica over de Gentse edelsmeden. In 2009 verscheen de inventaris van de omvangrijke zilvercollectie van het kasteel van Laarne en volgde de catalogus van de tentoonstelling 'Gents zilver in Laarne'. Gents zilverwerk uit de 15de tot de 18de eeuw werd er geconfronteerd met topstukken uit de omliggende regio's.
Andere bekende zilvercentra, zoals Oudenaarde, Dendermonde en het Land van Waas werden al vroeger bestudeerd en gedocumenteerd.

"Aalst bleef tot vandaag een witte vlek. En die wordt nu ingekleurd met deze publicatie", aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed en auteur.        

Praktische info

Aalsters zilver van Jozef Dauwe, telt 216 blz., is rijk geïllustreerd en is verkrijgbaar vanaf 7 maart. Het boek kost 40 EUR zonder verzendkosten en kan aangekocht worden aan de balie (enkel elektronische betaling) van het PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent of is te bestellen via www.oost-vlaanderen.be, erfgoed@oost-vlaanderen.be of in de betere boekhandel.

Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed at Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Van Damme dienst Erfgoed at Provincie Oost-Vlaanderen