PRUP moet recreatie aan De Donk nieuwe toekomst geven

Dinsdag 7 mei 2024 - De Provincie Oost-Vlaanderen maakte een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de recreatiepool Donk in Berlare. Het openbaar onderzoek over het ontwerp van dit plan loopt nog tot en met donderdag 20 juni 2024. Op maandag 6 mei konden omwonenden en geïnteresseerden in Berlare terecht op een infomarkt over het PRUP.

Recreatie en natuur beter op elkaar afstemmen

'De Donk' staat synoniem voor genieten in, op of aan het water. De recreatiepool in Berlare kent vandaag echter heel wat uitdagingen. Door de toenemende bebouwing staan natuur en landschap onder druk, en wordt de toeristische aantrekkingskracht van het gebied bedreigd. Bovendien bepalen een groot aantal stacaravanparken het beeld rond het Donkmeer. Ondanks de recreatieve troeven vinden toeristen er nauwelijks overnachtingsmogelijkheden.

In 2020 maakten de Provincie, gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde-Durme een toekomstvisie op voor de recreatiepool. Daarin werd een toeristische opwaardering van de Donk uitgetekend.

Visie vertalen naar concrete maatregelen

De opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan vormt een belangrijke stap om deze visie tot uitvoering te brengen. In het PRUP vertaalt de Provincie de visie naar concrete bestemmingen en voorschriften, onder meer voor het recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het Donkmeer.

Het PRUP legt vast welke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de toekomst nog mogelijk zijn en in welke vorm (maximale verharding, bouwhoogte …). Daarnaast wil de Provincie via het plan het mooie landschap rond het Donkmeer behouden en versterken. Bovendien herbestemt het PRUP 14,7 ha aan ‘harde’ bestemmingen tot open ruimte. Zo wordt vermeden dat de troeven van landschap, natuur en waardevolle open ruimte verder worden aangetast.

Het ontwerp van het PRUP ligt momenteel voor aan de bevolking in een openbaar onderzoek van 60 dagen. Nog tot en met donderdag 20 juni kan worden gereageerd op de concrete plannen.

"Met dit PRUP maken we 'De Donk' in de toekomst nog aantrekkelijker voor haar bezoekers en bewoners. We beschermen de open ruimte en stimuleren leuke plekjes om te kamperen. Zo vinden ook bezoekers die hier enkele dagen willen verblijven hun gading. Dit kan in een caravan of bungalow, maar ook op exclusievere manieren zoals op het water of in een boomhut."

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Alle informatie over het ontwerp en de manieren waarop je kan reageren, zijn te vinden via oost-vlaanderen.be/recreatiepool-donk.

Wie minder vertrouwd is met digitale toepassingen, kan na afspraak ook langskomen op het Provinciehuis in Gent, het gemeentehuis van Berlare (dienst Vergunningen) of dat van Zele (dienst Ruimtelijke Ordening).

An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent