Skip to Content

Provincieraad stelt Steven Ghysens aan als nieuwe provinciegriffier

Huidig provinciegriffier Albert De Smet gaat vanaf 1 januari 2021 met pensioen. Vanaf dan wordt hij vervangen door Steven Ghysens. 

 

Op 23 september werd Steven Ghysens door de provincieraad officieel aangesteld als nieuwe provinciegriffier. Op 14 oktober zal hij de eed afleggen in handen van de voorzitter van de provincieraad. 

De nieuwe provinciegriffier wordt aangesteld vanaf 1 november 2020. Hij zal tot en met 31 december 2020 de uittredende provinciegriffier bijstaan bij de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden.

De provinciegriffier heeft de algemene leiding van de provinciale diensten en is de verbindingsschakel tussen politiek bestuur en administratie.

Steven Ghysens is 48 jaar en momenteel directeur van de cluster Omgeving, Wonen en Ondernemen bij de stad Aalst. Hij is afkomstig uit Aalst en woont in Dendermonde.

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent