Skip to Content
Provincieraad op woensdag 7 september 2022 om 14 uur

Provincieraad op woensdag 7 september 2022 om 14 uur

Live te volgen in Provinciehuis en via de website van de Provincie

De volgende zitting van de Provincieraad vindt plaats op woensdag 7 september 2022 om 14 uur.

U kan de vergadering live volgen in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 in Gent of via de website van de Provincie

Raadpleeg de agenda en de bijbehorende documentatie. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Communicatie
Website www.oost-vlaanderen.be
Kurt Moens gedeputeerde voor Communicatie
Website www.oost-vlaanderen.be
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent