Skip to Content

Provinciebestuur zet autochtone klimop in om bossen en natuurgebieden weerbaarder te maken

In provinciaal natuurgebied Het Kloosterbos in Wachtebeke planten medewerkers van de Provincie jonge autochtone klimop aan ter bescherming van eikenboomstammen. Het experiment kadert in een kleinschalig soortenbeschermingsproject dat de Provincie opstartte.

In samenwerking met de Tuinbouwschool van Melle en het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is begin 2021 de kweek opgestart van autochtone klimop uit Oost-Vlaanderen. Deze wordt nu ingezet in verschillende provinciale natuur- en bosgebieden.

"Klimop is een onmisbare soort in ons natuurbehoud en levert een sterke bijdrage aan de biodiversiteit. Met dit experiment willen we de talrijke kwaliteiten van klimop opwaarderen en inzetten om de weerbaarheid van onze bossen en natuurgebieden te versterken. We willen ook nagaan in hoeverre klimop geschikt is als biologisch middel om haarden van eikenprocessierupsen in te dijken. Door de klimaatopwarming gedijt deze soort steeds beter, maar kan ze voor de mens overlast veroorzaken. Het is fijn om aan dergelijke natuurprojecten te kunnen samenwerken met de gemotiveerde leerlingen en leraren van de Tuinbouwschool in Melle."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Natuur.

Soortenbeschermingsproject autochtone klimop

Het vermeerderen van strikt autochtone houtachtige soorten is een uitdaging. Klimop is een relatief gemakkelijke soort om te vermeerderen. Het vinden van de juiste, autochtone planten is niet vanzelfsprekend. Samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zijn een aantal plaatsen in Oost-Vlaanderen geïdentificeerd waar de Provincie met zekerheid autochtone klimop kan oogsten. In provinciaal natuurgebied Het Gentbos in Merelbeke is autochtone klimop geïdentificeerd, o.a. op basis van DNA-analyse.

De klimopplanten zijn opgekweekt in de serres van Tuinbouwschool Melle in biodegradeerbare bloempotjes. Ze zijn nu groot genoeg om aan te planten. Simon Olliver maakt over de autochtone herkomst en dit vermeerderingstraject van klimop zijn geïntegreerde afstudeerproef. 

Met de opgekweekte planten zijn er deze week aanplantingen in provinciaal natuurgebied Het Kloosterbos en recreatiedomein Puyenbroek in Wachtebeke. De regio is vatbaar voor haarden van eikenprocessierups. De klimop zou de boomstammen moeten verkoelen, waardoor de rupsen zich minder snel kunnen ontwikkelen.

Autochtone klimop: waardevol en biodivers

Planten van autochtone herkomst zijn beter aangepast aan het veranderende klimaat. Gedurende 10 000 jaar hebben ze zich aan wisselende en lokale omstandigheden aangepast, zonder enige tussenkomst van de mens. Daardoor hebben ze bewezen goed bestand en flexibel inzetbaar te zijn in onze regio.

De klimop wordt ook ingezet als mogelijk afweermiddel tegen de eikenprocessierups. Hun nesten kunnen irriterende huidontstekingen veroorzaken na contact met de huid.

In de reguliere tuincentra zijn er veel klimopplanten verkrijgbaar, maar die komen vaak uit andere landen. Het stuifmeel van klimop van andere herkomst kan de lokale planten genetisch vervuilen, waardoor de plant zwakker wordt.

Klimop is een van de weinige groenblijvende inheemse soorten waar vogels en insecten beschutting in vinden in de winter. Het is een uitstekende voedselbron voor bijen en andere bestuivende insecten vanaf het einde van de zomer tot het late najaar, een periode waarin het nectaraanbod fors mindert. In het voorjaar zijn de bessen van klimop in trek bij talrijke zangvogels.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Iñaki Colpaert deskundige natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Iñaki Colpaert deskundige natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent