Skip to Content

Provinciebelastingen: Provincie geeft gezinnen en bedrijven met financiële moeilijkheden ademruimte

De aanslagbiljetten van de algemene provinciebelasting (APB) 2020 worden binnenkort verzonden. De APB voor bedrijven wordt verstuurd op vrijdag 15 mei 2020 en krijgt als uiterste betaaldatum 15 juli 2020 mee. De APB voor gezinnen gaat iets eerder de deur uit, namelijk op vrijdag 10 april 2020. Hier loopt de wettelijke betalingstermijn tot 10 juni 2020. 

Gezinnen en bedrijven die financiële moeilijkheden hebben kunnen een afbetalingsregeling aanvragen. De deputatie besliste op 26 maart 2020 om deze afbetalingsregeling steeds gunstig te beoordelen.

Aanmaningsbrieven zullen ook pas 2 maanden na de wettelijke betalingstermijn worden verstuurd. Daardoor wordt de betaaltermijn verlengd van 2 tot 4 maanden. 

"Door een afbetalingsregeling te verlenen en de aanmaningsbrieven later te versturen, krijgen bedrijven en gezinnen in financiële moeilijkheden meer ademruimte in deze coronatijden. "

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Financiën en algemene financiering

De algemene provinciebelasting voor gezinnen en bedrijven werd eerder al verlaagd tot respectievelijk minimaal 29,80 EUR en minimaal 119,30 EUR. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Financiën en algemene financiering
Kurt Moens gedeputeerde voor Financiën en algemene financiering
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent