Provincie zoekt voor de laatste keer laureaten prijs Jeugdwerk voor Allen

Schrijf in en maak kans op 1000 EUR

De Provincie Oost-Vlaanderen reikt in het najaar voor de laatste keer de provinciale prijs 'Jeugdwerk voor Allen' uit. Vanaf 2018 neemt Vlaanderen de bevoegdheden rond jeugdwerk van de provincies over. De provinciale prijs Jeugdwerk voor Allen wordt toegekend aan jeugdorganisaties die bijzondere inspanningen leveren om hun werking toegankelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor jeugd, vindt het belangrijk om initiatieven in de kijker te zetten die alle kinderen laten genieten van jeugdwerk:

“Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van kinderen en jongeren in een buurt of gemeente. Het is belangrijk om iedereen hierbij te bereiken en geen groepen van kinderen of jongeren uit het oog te verliezen.”

Wie kan deelnemen?

Alle organisaties die het afgelopen jaar inspanningen leverden of projecten opstartten om hun werking open te stellen voor kinderen en jongeren met een beperking of maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, kunnen deelnemen. Kandidaten maken kans op één van de twee geldprijzen ter waarde van 1000 EUR.

Inclusief jeugdwerk, wablief?

Eén van de winnaars van 2016 was Scouts Meulestede uit Gent. Ze willen dat hun ledenbereik zoveel mogelijk een afspiegeling is van de wijk waar ze hun werking ontplooien. Ze realiseren dit door een aangepaste manier van ledenwerving, samenwerking met andere verenigingen, een spelaanbod op maat ... Het openstaan voor iedereen pakken ze dus actief aan. Met de geldprijs richtten ze onder andere een “snoezeltipi” in. Een plek waar hun leden even tot rust komen als ze teveel prikkels ervaren. Ze investeerden ook in een “kampbibliotheek” en een extra speelkoffer. Ze bieden extra ontmoetings- en speelkansen en zorgen voor een bijkomend aanbod op de stille momenten van de werking. Vooral kinderen met autisme hebben hier baat bij, maar ook andere kinderen genieten mee. Slim maatwerk verhindert dat kinderen afhaken en wegblijven. Zo rolt de bal richting ”inclusief jeugdwerk” steeds verder.

Hoe deelnemen?

Deelnemen kan door het aanvraagformulier vóór 1 oktober in te dienen. Je kan hier het reglement nalezen. Voor meer informatie kan het jeugdwerk terecht bij jeugdconsulent Erik Tjampens (09 267 75 33 of erik.tjampens@oost-vlaanderen.be).

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Erik Tjampens consulent jeugdwerking , Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Erik Tjampens consulent jeugdwerking , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent