Skip to Content

Provincie zoekt kandidaten voor Oost-Vlaamse Sportringen 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen is op zoek naar kandidaten voor de Oost-Vlaamse Sportringen.

Is er in je gemeente, sportfederatie of sportclub een Oost-Vlaamse sport(st)er, een sportteam of een G-sporter die op internationaal vlak in 2017 buitengewone prestaties heeft geleverd?

Ken je een persoon die zijn/haar succesvolle sportloopbaan beëindigd heeft? Of is er iemand in jouw omgeving die je wil voordragen voor de bijzondere inspanningen die hij/zij voor de sport geleverd heeft?

Dan komt deze misschien in aanmerking voor één van de Oost-Vlaamse Sportringen:

  • Oost-Vlaamse Sportring
  • Oost-Vlaamse Sportring voor beloften
  • Oost-Vlaamse Ring voor G-sporters
  • Oost-Vlaamse Ring voor sportteams
  • Oost-Vlaamse Ring voor Sportverdienste

Wie verdient in 2017 een Oost-Vlaamse Sportring? Laat het ons weten! We zoeken opvolgers voor o.a. Greg Van Avermaet (Sporttrofee), Tom Goegebuer (Sportverdienste), Jonas Van De Steene (G-sporter), het duo Kenny De Ketele- Moreno De Pauw (sportteam) en Axellle Klinckaert (belofte). 

Gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor sport


De laureaten ontvangen naast de Sportring ook een geldprijs.

De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn opgenomen in het provinciaal reglement "Oost-Vlaamse Sportringen". Het reglement en de formulieren kan je aanvragen bij de dienst Sport, tel. 09 267 76 04, of via e-mail naar sport@oost-vlaanderen.be. Ook hier te downloaden.

De kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 december 2017 bij de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Sport, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. 

Contacteer ons
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Luc Vandemaele dienst Sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Luc Vandemaele dienst Sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent