Skip to Content

Provincie zoekt inwoners regio Gent voor burgerpanel 'Energielandschap 2050'

De Provincie Oost-Vlaanderen en de 23 gemeenten uit de ruime regio rond Gent zoeken inwoners voor het burgerpanel ‘Energielandschap 2050 regio Gent’. Dit panel zal meerdere keren samenkomen tussen oktober 2022 en december 2023 en nadenken over de transitie naar hernieuwbare energie in de regio.

De gasprijzen blijven stijgen en door de oorlog in Oekraïne is ook de bevoorrading onzeker. Voor velen wordt het een koude winter. Om de klimaatdoelstellingen te behalen moeten we ook drastisch minder CO2 uitstoten. Overstappen op duurzame en hernieuwbare energie, liefst van eigen bodem, heeft dus meerdere voordelen: we worden onafhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland, we zetten in op betaalbare energie en wij, onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van zuivere lucht en een propere leefomgeving.

Energielandschap 2050

Als we overstappen naar duurzame energie installaties, zoals windturbines, zonnepanelen of biomassacentrales, denken we maar beter na over waar die komen. Want onze ruimte is beperkt. Wat is de beste plek in ons landschap? Hoe gaan we die energie opslaan en transporteren? Kunnen bedrijventerreinen een rol opnemen als energie hub? Om de transitie naar hernieuwbare energie in goede banen te leiden werkt de Provincie, samen met Oost-Vlaamse gemeenten, aan Energielandschap 2050.

"Een energielandschap is een ruimtelijke regionale energievisie, gebaseerd op wat ruimtelijk, maatschappelijk, technisch en financieel mogelijk is. De visie maakt duidelijk welke hernieuwbare energie installaties een bepaalde plek kunnen krijgen en waarom."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Waardevolle input burgers

De Provincie en de gemeenten kunnen dit niet alleen. Burgers kennen de regio als geen ander en kunnen invalshoeken en nieuwe perspectieven meegeven die de overheid, het studiebureau of de experts soms over het hoofd dreigen te zien.

Daarom nodigen we iedereen die de regio als zijn of haar broekzak kent, uit om deel te nemen aan het burgerpanel. Je hebt geen specifieke voorkennis over energie nodig.

Het burgerpanel komt minstens vijf keer samen tussen oktober 2022 en december 2023. Alle leden volgen een interessante opleiding over hernieuwbare en duurzame energie. In de loop van het project delen de burgers hun inzichten, ervaringen en kennis uit de regio en dragen zo bij aan het duurzaam energiesysteem van de toekomst.

Stel je kandidaat

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het formulier.

Partnergemeenten

Volgende gemeenten zijn betrokken bij het project: Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, Kruisem, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh Diensthoofd Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh Diensthoofd Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent