Provincie zoekt erfgoedgemeenschap voor Erfgoedprijs 2023

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een ‘erfgoedgemeenschap’ om te bekronen met de provinciale Erfgoedprijs 2023. Er ligt 10 000 EUR klaar voor een bijzondere verdienste op vlak van onroerend erfgoed. De vorige Erfgoedprijs rond het thema erfgoedgemeenschap ging ex aequo naar de feitelijke vereniging Waarschootstof (Lievegem) en naar de vzw Fonteintjesmolen (Ninove). Kandidaten kunnen zich dit jaar aanmelden tot en met 30 juni.

“Het uitreiken van een prijs laat toe om iemand te belonen voor zijn inspanningen en een hart onder de riem te steken. Op deze manier worden deze goede voorbeelden ook meer bekend. Vaak gebeurt de zorg voor ons erfgoed - het opmerken, onderhouden, bestuderen, openstellen - in de luwte, maar ze is onontbeerlijk en verdient meer zichtbaarheid.” 

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Erfgoedgemeenschappen

Een erfgoedgemeenschap is een groep(je) mensen dat elkaar vindt in de zorg voor een bepaald monument, klein historisch of groen erfgoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om buurtbewoners die de kapellen in hun buurt onderhouden, een groep ondernemers die een oude fabriek een tweede leven geven, mensen die zich inzetten om grafmonumenten te inventariseren, leerkrachten die jaar na jaar rond het onroerend erfgoed in de buurt van de school aan de slag gaan of erfgoedlandschappen die in stand gehouden worden door een actieve vrijwilligerswerking.

Kandidaat stellen

Erfgoedgemeenschappen moeten zichzelf kandidaat stellen voor de prijs en dit ten laatste op 30 juni. Het reglement en het inschrijvingsformulier is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs.

Cyclus van drie jaar

De Onroerend Erfgoedprijs van Provincie Oost-Vlaanderen kent een cyclus van drie jaar: het eerste jaar is het de beurt aan erfgoedgemeenschappen, het tweede aan erfgoedlandschappen en het derde aan herbestemming. Zo werd maandagavond nog de Erfgoedprijs 2022 (herbestemming) feestelijk uitgereikt aan Muziekcentrum De Bijloke. In 2023 is het dus opnieuw aan de beurt aan erfgoedgemeenschappen.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent