Provincie zoekt concessiehouder brasserie Stella Nova op provinciaal domein De Ster

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een uitbater voor de brasserie Stella Nova in het nieuwe onthaalgebouw van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas. Het gebouw is momenteel in aanbouw. De start van de concessie is voorzien voor januari 2025.

Stella Nova

Op de huidige parking aan de Lange Rekstraat in Sint-Niklaas is momenteel Stella Nova in aanbouw, een nieuw multifunctioneel onthaalgebouw met een sporthal, kantoren en brasserie. Stella Nova wordt het nieuwe uithangbord van het provinciaal domein De Ster.

De locatie van de nieuwbouw zorgt voor een optimale relatie met het domein. De brasserie bevindt zich op de eerste verdieping met zicht op de vijver, d’Aquarena en de groene omgeving, wat een grote troef is. Er is een maximale toegankelijkheid tot de eerste verdieping via trappen en een lift. Een grote, monumentale buitentrap maakt de directe verbinding tussen het domein en de brasserie.

Concessie

De concessie Stella Nova is een brasserie voor een ruim en divers doelpubliek zoals sporters, families, wandelaars, verenigingen en groepen, jeugdbewegingen en scholen, gepensioneerden en professionelen uit de omgeving.

De brasserie beschikt, naast de keuken en bergingen, onder meer een verbruiksruimte voor 155 à 185 personen ( ± 276 m² inclusief toogzone en speelhoek) en een ruim, zonnig terras (± 125 m²).

De horecagelegenheid is bij voorkeur 7 op 7 open van 11 uur tot 1 uur na sluitingsuur/reservatie/gebruik van de sporthal. In onderling overleg met de opdrachtgever kunnen in het laagseizoen extra sluitingsmomenten worden toegestaan.

Het aanbod moet gevarieerd en dagvers te zijn.

De concessionaris doet in zijn businessplan een concreet voorstel van een duur tussen de 9 en 18 jaar gekoppeld aan de door hem voorgestelde investeringen. De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van:

  • het financiële luik (voorgestelde concessievergoeding, prijslijst maaltijden en dranken, …);
  • het technische luik (inrichting van de zaak, …);
  • het operationele luik (visie op de uitbating, kwaliteit aanbod, personeelsbezetting, energiebesparende maatregelen, …);
  • ervaring in de sector.

Interesse?

Voor de uitbating van de brasserie wordt een concessie aanbesteed via de principes van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De voorziene startdatum van de uitbating is begin januari 2025.

De inschrijvingen moeten uiterlijk 31 oktober 2023 worden ingediend.

Alle info vind je terug op de webpagina.

Domein De Ster

De Ster telt jaarlijks gemiddeld 430 000 bezoekers met een hoogtepunt in de maanden april t.e.m. september. Zij kunnen onder meer genieten van een roeivijver, visvijver, strand- en zwemzone, ‘d Aquarena met tal van watersporten, ligweiden, een moderne en groene speeltuin, de kinderboerderij, de petanquehal, het minigolfterrein en de huidige sporthal. Daarnaast worden ook tal van evenementen georganiseerd op het domein zoals muziekactiviteiten, sportactiviteiten, Putteke Winter, en andere publiekstrekkers die in de wijde omgeving een grote uitstraling hebben.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent