Skip to Content

Provincie zet Sint-Dionysiuskerk van Serskamp in de schijnwerpers met Erfgoedsprokkel

Op de feestavond van de patroonheilige van de kerk stelt Provincie Oost-Vlaanderen de 31ste Erfgoedsprokkel voor, ditmaal over de Sint-Dionysiuskerk van Serskamp.

Erfgoedsprokkels zijn brochures van maximaal zestien bladzijden, toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd. De publicaties zijn voorzien van een plattegrond of wandelparcours met interessante weetjes. Ze worden samengesteld in samenwerking met lokale erfgoedbeheerders of -liefhebbers. Voor deze sprokkel is samengewerkt met de kerkraad van Sint-Dionysius.

"Het erfgoedveld signaleerde een nood aan kleine informatiedragers (op papier en digitaal) over Oost-Vlaamse erfgoedonderwerpen, vooral over gebouwen of historische sites. Om het Oost-Vlaamse erfgoed nog dichter bij de mensen te brengen, lanceerden we in 2015 al de laagdrempelige reeks 'Erfgoedsprokkels'. We zitten momenteel aan het 31ste nummer.”

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Sint-Dionysiuskerk Serskamp

Het hoeven niet altijd grootse monumenten te zijn die in aanmerking komen voor een Erfgoedsprokkel. Ook ‘alledaagse’ parochiekerken komen in aanmerking. Alhoewel, zo alledaags is de Sint-Dionysiuskerk niet. Er was al sprake van een bedehuis in Serskamp in 1147 dat toen behoorde tot de abdij van Drongen. Een jaar later stond de abdij de altaarrechten af om een norbertinessenklooster op te richten: het ‘klooster van Tussenbeke’. Dit klooster zou het patronaat van de kerk houden tot 1705. In ruil moest het klooster de kerk onderhouden en een pastoor en koster vergoeden. Dit onderhoud liet regelmatig wat te wensen over, zodat een bouwvallige kerk overbleef.

Een nieuw kerkgebouw

In 1848 besliste de gemeenteraad om de bouwvallige en te klein geworden oude parochiekerk door een nieuwe te vervangen. Het zou nog duren tot 1855 vooraleer de plannen van priester-architect Jan-August Clarysse werden goedgekeurd. De oude kerk werd afgebroken en binnen hetzelfde kerkhofareaal verrees de huidige driebeukige neogotische kerk.

De Serskampse kerk blijkt heel representatief te zijn voor de esthetiek en de vormentaal van architect Clarysse. Hij neemt hiermee een aparte plaats in binnen de evolutie van de neogotiek: sober, harmonisch van proporties en met een smaakvolle ornamentiek.

Het interieur van de kerk wacht momenteel op restauratie waarbij volledig teruggegrepen wordt naar de vroegere aankleding.

Met de Erfgoedsprokkel maak je een wandeling in en rondom de kerk en maak je kennis met dit als monument beschermd kerkgebouw.

De Erfgoedsprokkel is vrij in de kerk te verkrijgen en kan gratis gedownload worden via de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent