Skip to Content

Provincie zet schouders onder burgeronderzoek Curieuzeneuzen in de Tuin

Vorig weekend lanceerde Universiteit Antwerpen ‘Curieuzeneuzen in de Tuin’, het grootschalig wetenschappelijk burgeronderzoek naar hitte en droogte in Vlaanderen. Dankzij een netwerk van 5 000 meetpunten wordt van 3 april tot 2 oktober 2021 de droogte en hitte in kaart gebracht. Provincie Oost-Vlaanderen roept Oost-Vlamingen op om zich in te schrijven en mee te werken aan het onderzoek. De Provincie neemt zelf actief deel door 16 meetsondes te installeren in 11 verschillende bossen en domeinen.

De klimaatverandering grijpt wereldwijd om zich heen met een ongeziene snelheid. Ook in Oost-Vlaanderen sneuvelden de voorbije jaren hitte- en droogterecords. Op dit moment is onze wetenschappelijke kennis van droogte- en hittestress in beheerde bodems zoals tuinen, parken, weides, akkers, … nog te beperkt.

"Iedereen wordt getroffen door droogte en hitte. Na vier droge zomers zijn de grondwaterstanden nu, in hartje winter, nog lang niet op peil. Het is hoog tijd dat we van klimaat een absolute prioriteit maken en onze acties versnellen om de klimaatverandering in te dijken. In Oost-Vlaanderen zetten we in om klimaatgezond te zijn in 2040. Daarom roepen we alle Oost-Vlamingen op om mee te werken aan dit grootschalig burgeronderzoek."

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat

16 meetsondes in provinciale eigendommen

Niet alleen burgers kunnen deelnemen met hun private tuin. Ook scholen, lokale besturen en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers zoeken 100 scholen en 100 aardappeltelers om mee te werken.

Om de effecten van steeds warmere en drogere zomers te meten, schakelt de Provincie zelf 11 provinciale domeinen in. Deze gebieden zijn verspreid over het Oost-Vlaams grondgebied en hebben vaak een publieksgebonden en natuureducatieve functie.  Het zijn:

  • de centra voor milieu- en natuureducatie: Bastion VIII in Dendermonde, Fabriek Energiek in Zelzate en De Kaaihoeve in Zwalm;
  • de provinciale bossen en recreatiedomeinen Het Leen in Eeklo, Het Kloosterbos en recreatiedomein Puyenbroek in Wachtebeke, De Boerekreek in Sint-Laureins, Nieuwdonk in Berlare, De Brielmeersen in Deinze en De Ster in Sint-Niklaas.

Deelname via het provinciaal klimaatfonds

Voor particulieren is deelname aan het onderzoek gratis, mits betaling van een waarborg van 20 euro. Om een gelijkmatige spreiding van 5 000 meetpunten over heel Vlaanderen te verzekeren, worden particuliere eigenaars na hun inschrijving geselecteerd om aan dit burgeronderzoek mee te doen.

De deelname voor overheden loopt anders dan voor particulieren met private tuinen. Per meetpunt betaalt het provinciebestuur een bijdrage van € 250. Deze betalende meetpunten zijn sowieso verzekerd van deelname.

De Provincie streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2040 en biedt als intermediair bestuur mee een antwoord op de groeiende klimaatuitdagingen. Daarom stopt het provinciebestuur een jaarlijks bedrag van 500 000 EUR in het provinciaal klimaatfonds. Dit bedrag dient voor klimaatprojecten die vanuit verschillende provinciale diensten worden geïnitieerd. Ook de deelname aan Curieuzeneuzen in de Tuin is vanuit dit klimaatfonds gefinancierd.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Iñaki Colpaert dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Iñaki Colpaert dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent