Skip to Content

Provincie zet drie malende molens Ninove in kijker met Erfgoedsprokkel

Vanaf 4 september leidt een Erfgoedsprokkel, een brochure uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen, je rond in de drie malende molens van Ninove. Een fietslus doorheen prachtige landschappen verbindt de drie molens.

“Ninove is een unicum: de enige stad in Vlaanderen die drie nog actieve molens op haar grondgebied heeft. De drie molens kennen een hele actieve publiekswerking dankzij de vzw Fonteintjesmolen waarvan de moleneigenaars en vele vrijwilligers deel uitmaken. Daarom kreeg de vzw in 2020 trouwens de Provinciale Onroerend Erfgoedprijs. Aangezien het provinciebestuur zelf ook een hart voor molens heeft, en de publieke belangstelling voor het eigen erfgoed de laatste tijd ook groeide, zetten we graag mee onze schouders onder deze initiatieven.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Drie molens, drie types

De drie molens vertegenwoordigen drie verschillende types:

De Wildermolen van Appelterre is een staakmolen. Dit is een hele oude molenvorm die voor het eerst voorkwam in de 12de eeuw in het graafschap Vlaanderen: een houten molen die op één punt steunt en waarvan de molenkast 360° kan worden gedraaid, naar de wind. De huidige molen van Appelterre dateert van 1779 en is eigendom van de Stad Ninove.

De molen Ter Zeven Wegen in Denderwindeke dateert van 1863 en is een bovenkruier. Van deze stenen molen kan enkel de kap (het dak) draaien over 360°.

Het derde type molen, tenslotte, is een watermolen: de Fonteintjesmolen in Meerbeke. Deze molen haalt zijn kracht uit het stromende water. De molen werd al vermeld in een octrooi van keizer Karel V uit 1550 en deed toen dienst als volmolen, een manier om wollen stoffen meer kwaliteit te geven. Pas in 1764 kreeg hij zijn huidig gebruik als korenmolen.

De drie eeuwenoude molens zijn allemaal maalvaardig en toegankelijk voor het publiek.

Provinciale prijswinnaar

Deze molens zijn nog zo levendig door de brede visie, kennis van zaken en goed gestructureerde samenwerking van de vrijwilligers van de vzw Fonteintjesmolen met het stadsbestuur van Ninove. Men toont aan dat een molen niet enkel monument, maar ook landschap is. Technologie, ecologie en publiekswerking sluiten naadloos bij elkaar aan. Er zijn bovendien nog mooie plannen voor de toekomst. Daarom kreeg vzw Fonteintjesmolen de Onroerend Erfgoedprijs 2020 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vanaf vandaag herinnert een plaatje aan de gevel van de Fonteintjesmolen hieraan.

Erfgoedsprokkel ‘Ninove stad van drie malende molens’

Om dit prachtig molenpatrimonium nog beter bekend te maken, wijdt de Provincie er een Erfgoedsprokkel aan. Dit is een brochure met toegankelijke tekst en veel illustraties. Met de Erfgoedsprokkels wil de Provincie mensen ertoe aanzetten het bekende en minder bekende erfgoed in hun omgeving te (her)ontdekken en beter te leren kennen. Voor de productie ervan wordt samengewerkt met een lokale partner, hier het stadsbestuur van Ninove en de vzw Fonteintjesmolen. Zij staan in voor tekst en illustraties, de Provincie voor redactie, vormgeving, druk en een gratis digitale versie op de provinciale website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.  

Haal je Erfgoedsprokkel en doe de fietsroute

De Erfgoedsprokkel is vanaf Open Monumentendag, zondag 12 september, gratis te verkrijgen in de drie deelnemende molens en op de toeristische dienst van Ninove. Hij kan ook gedownload worden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels. Die dag zijn de molens ook vrij toegankelijk, net als op de Oost-Vlaamse Molendag (16 oktober). Ontdek het volledige programma op www.openmonumenten.be (zoek op Ninove).

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens beleidsmedewerker dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens beleidsmedewerker dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent